ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και την εφαρμογή του ΓΕΣΥ

ΓΕΣΥ

Όπως είναι γνωστό συζητήθηκε σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας για το 2018.

Σημειώνω ότι από τις απαντήσεις του Υπουργού Υγείας επιβεβαιώθηκε ότι μέχρι στιγμής, από τον περασμένο δηλαδή Ιούνιο που ψηφίστηκαν τα νομοσχέδια για την αυτονόμηση των νοσοκομείων και την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, δεν έγιναν μελέτες για τον καθορισμό των αναγκών του προϋπολογισμού του δημόσιου τομέα υγείας. Δηλαδή ως προς τον αριθμό των απαιτούμενων κλινικών και του εξοπλισμού. Τονίζω πως ο δημόσιος τομέας υγείας θα πρέπει να αποτελεί και τον στυλοβάτη του Γενικού Σχεδίου Υγείας, για να μπορεί να προσφέρει σε ολόκληρη την επικράτεια ομοιόμορφες υπηρεσίες στους πολίτες.

Η απουσία αυτής της μελέτης εκτιμούμε ότι θα καταστήσει αδύνατη την ορθή εφαρμογή της αυτονόμησης των νοσοκομείων και κατ’ επέκταση της εφαρμογής του ΓΕΣΥ.

Επίσης θέλω να υπενθυμίσω ότι η σημερινή κυβέρνηση, ενώ είχε αναλάβει την ευθύνη έναντι του μνημονίου να εφαρμόζει το ΓΕΣΥ από το 2016, σήμερα, όχι μόνο δεν έχει εφαρμοστεί και δεν έχει υλοποιηθεί η συγκεκριμένη πρόνοια, αλλά ούτε έχει γίνει οποιαδήποτε μελέτη η οποία όπως ανέφερα να καθορίζει τις ανάγκες ώστε ο δημόσιος τομέας να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις αυξημένες ανάγκες.

Αντί αυτού η κυβέρνηση πανηγυρίζει επειδή τον περασμένο Ιούνιο ψηφίστηκαν τα νομοσχέδια για το ΓΕΣΥ.

Να υπενθυμίσουμε όμως ότι νομοσχέδιο για το ΓΕΣΥ ψηφίστηκε και το 2001 αλλά μέχρι σήμερα ΓΕΣΥ δεν είδαμε.

Ας αφήσει λοιπόν η κυβέρνηση τους πανηγυρισμούς και ας εστιάσει την προσοχή της στην υλοποίησή του μέσα από σωστό προγραμματισμό και μέσα από σωστές μελέτες, κοινωνικά ευαισθητοποιημένες.

Λευκωσία, 23 Νοεμβρίου 2017

You may also like