ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος

Η χρονική στιγμή της έναρξης της συζήτησης της πρότασης νόμου που κατατέθηκε από δυο κόμματα τα οποία κατέρχονται με υποψήφιο Πρόεδρο στις επερχόμενες εκλογές πραγματικά προβληματίζει.
Και αυτό επειδή:
α) η πρόταση είναι γνωστό ότι είναι αντισυνταγματική,
β) η πρόταση δεν κατατέθηκε από την κυβέρνηση αλλά
από κόμματα,
γ) γιατί συζητείται δυο μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές;
δ) όταν ο ΠτΔ δεν τήρησε τις δεσμεύσεις τις οποίες ανέλαβε έναντι των κουρεμένων καταθετών και των κατόχων αξιογράφων, γιατί σήμερα να υλοποιήσει οποιαδήποτε πρόταση θα προέλθει από πλευράς της Βουλής;
Υπενθυμίζουμε τέλος ότι θα μπορούσε να ικανοποιηθεί εν μέρει το αίτημα των κουρεμένων καταθετών αλλά και των κατόχων αξιογράφων:
Α) με την εφαρμογή της πρόταση νόμου της ΕΔΕΚ που ψηφίστηκε σε νόμο το 2013 και αφορά την Ίδρυση Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης για την κοινωνική συνοχή και ο οποίος νόμος παραμένει ανενεργός και πρόσφατα
κατατέθηκε νομοσχέδιο για την κατάργησή του,
Β) με το ψήφισμα της Βουλής το οποίο κατέθεσε η ΕΔΕΚ για τους κουρεμένους κατόχους αξιογράφων,
Γ) με την πρόταση του υποψηφίου Προέδρου για την Δημοκρατία Νικόλα Παπαδόπουλου και των δυνάμεων που τον υποστηρίζουν για την Ίδρυση Ταμείου στο οποίο θα κατατίθεται 10% του ετήσιου πρωτογενούς πλεονάσματος.

Πρόταση στην οποία έφεραν ένσταση τα κόμματα τα οποία σήμερα καταθέτουν αυτή την πρόταση.
Με βάση τα πιο πάνω δεν μένει παρά να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η πρόταση νόμου που κατατέθηκε δεν είναι παρά μόνο ένα προεκλογικό πυροτέχνημα που στόχο έχει να αποσείσει τις ευθύνες της κυβέρνησης για το κούρεμα και την πώληση των ελληνικών τραπεζικών υποκαταστημάτων.

You may also like