ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στόχος και επιδίωξη είναι η Κύπρος μετά τη λύση να είναι ένα κανονικό κράτος

Η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει και μετά από την επίτευξη συμφωνίας στο Κυπριακό να μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά εντός της Ευρώπης ως κράτος μέλος (ιδιότητα που ως γνωστό έχει από το 2004), χωρίς να υπάρχουν παρεκκλίσεις από το Κοινοτικό Κεκτημένο και περιορισμοί στα δικαιώματα των πολιτών.

Οι πληροφορίες μου από τις Βρυξέλλες αναφέρουν πως στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, τεχνοκράτες της Ένωσης που παρακολουθούν τις συζητήσεις, παρουσιάζονται έτοιμοι να αποδεχθούν οτιδήποτε συμφωνήσουν οι 2 πλευρές και να το προσαρμόσουν στο Κοινοτικό Κεκτημένο και όχι το αντίθετο.

Το Κοινοτικό Κεκτημένο δεν πρέπει να είναι «λάστιχο» και να ανοίγει και να κλείνει όπως βολεύει κάποιους.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενταχθήκαμε μεταξύ άλλων και για το Κυπριακό. Στόχος και επιδίωξη είναι η Κύπρος μετά τη λύση να είναι ένα κανονικό κράτος, όπως τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα πρέπει να είναι ένα συνεχές, σταθερό και δυνατό μήνυμα προς τις Βρυξέλλες.

Η δική μας πλευρά έχει ευθύνη να το υπενθυμίζει και να το απαιτεί.

You may also like