ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο ρόλος του Εθνικού Συμβουλίου

Εξήντα χρόνια αφότου η Τουρκία έχει σχεδιάσει την επεκτατική πολιτική της με στόχο την ολική προσάρτηση της Κύπρου στην επικράτεια της και 42 χρόνια αφότου η πολιτική αυτή εισήλθε στην τελευταία της φάση, Κύπρος και Ελλάδα δεν έχουν ακόμα κατορθώσει να διαμορφώσουν την εθνική τους πολιτική για ανακοπή του τουρκικού επεκτατισμού.

Εάν μέχρι και τη 10ετία του 1980 η τουρκική πολιτική ήταν περισσότερο αντικείμενο εκτιμήσεων και προβλέψεων, σήμερα δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία αμφισβήτησης ή αμφιβολίας καθότι είναι πλήρως τεκμηριωμένη. Η τεκμηρίωση αυτή προέρχεται από τουρκικές πηγές και μάλιστα από τους πρωταγωνιστές της διαμόρφωσης αυτής της πολιτικής:

· Οι εκθέσεις Νιχάτ Ερίμ του 1956
· Τα απομνημονεύματα του Νιχάτ Ερίμ
· Τα απομνημονεύματα του Ισμαήλ Τάνσου
· Το βιβλίο του Αχμέτ Νταβούτογλου «Στρατηγικό Βάθος»
· Η έκθεση του Γκάλο Πλάζα

Τα πιο πάνω αποτελούν αδιάψευστα τεκμήρια των τουρκικών σχεδιασμών. Η εισβολή του 1974 και η μέχρι σήμερα στάση της Τουρκίας αποτελούν την αδιαμφισβήτητη επιβεβαίωση.

Η απουσία εθνικής στρατηγικής Κύπρου-Ελλάδας, υποβοήθησε στην πραγματοποίηση της εισβολής του 1974 και της συνέχισης της κατοχής. Η συνέχιση απουσίας μέχρι και σήμερα θα οδηγήσει αναπόφευκτα στη νομιμοποίηση της σημερινής διχοτομικής κατάστασης και δημιουργίας νόμιμων προϋποθέσεων για τη μελλοντική προσάρτηση της Κύπρου στην τουρκική επικράτεια.

Εάν το επιθυμητό, δηλ. η διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής Κύπρου-Ελλάδας παρουσιάζει δυσκολίες υλοποίησης, δεν δικαιολογείται η απουσία εθνικής στρατηγικής στην Κύπρο.

Η διαμόρφωση μιας τέτοιας στρατηγικής προϋποθέτει να καθοριστούν:

1. Το πλαίσιο πολιτικού σχεδιασμού,
2. Ο τομέας επιστημονικής τεκμηρίωσης,
3. Ο τομέας σχεδιασμού της πρακτικής εφαρμογής και,
4. Οι φορείς της υλοποίησης.

Τα ανωτέρω αναλαμβάνει την ευθύνη υλοποίησης τους το Εθνικό Συμβούλιο (Ε.Σ).

Το Εθνικό Συμβούλιο θα λειτουργεί ως μηχανισμός διαβουλεύσεων, προβληματισμού, επιστημονικής έρευνας, μελέτης και ανάλυσης, πολιτικού προγραμματισμού καθώς και επεξεργασίας και λήψης αποφάσεων επί προτάσεων πολιτικής, καθώς επίσης και υιοθέτησης θέσεων για εξυπηρέτηση του εθνικού και δημοσίου συμφέροντος σε ζητήματα μεγάλης εθνικής σπουδαιότητας που αφορούν το Κυπριακό πρόβλημα, την εξωτερική πολιτική, την ασφάλεια και την άμυνα.

Το Εθνικό Συμβούλιο είναι Συμβουλευτικό Σώμα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ωστόσο για σημαντικά ζητήματα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να λαμβάνονται αποφάσεις με ομοφωνία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΔΕΚ θα καταθέσει αναλυτική πρόταση για την αναβάθμιση του Εθνικού Συμβουλίου στην επόμενη συνεδρία του Σώματος.

You may also like