ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Ασκληπιός, η αποτεφρωμένη Κορωνίς και το ΓεΣΥ

Όταν η Κορωνίς, η ερωμένη του Απόλλωνα αποφάσισε να παντρευτεί ένα θνητό, αυτός την αποτέφρωσε. Πριν όμως την κάψει ολοσχερώς, διέσωσε το έμβρυο που κυοφορούσε· τον Ασκληπιό, το Θεό της Ιατρικής. Το παρόν άρθρο δεν στοχεύει στην ανάλυση του εν λόγω μύθου αλλά στην κατανόηση ενός παραλληλισμού. Προϋπόθεση για αυτό είναι η αποδοχή πως στον ρόλο του Απόλλωνα είναι οι εκάστοτε κυβερνήσεις που με την ανέχεια ή την αδράνειά τους προκαλούν την «αποτέφρωση» των δημοσίων νοσηλευτηρίων. Στο ρόλο του Ασκληπιού «παίζει» το ΓεΣΥ που θα έρθει να «ιάσει» τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς και οι εργαζόμενοι στα νοσηλευτήρια.

Ο «ρόλος» του Ασκληπιού-ΓεΣΥ θα είναι πετυχημένος υπό δύο προϋποθέσεις:

Εάν της εφαρμογής ΓεΣΥ προηγηθεί η ανασυγκρότηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων και
εάν παραμεριστούν οποιανδήποτε οικονομικά συμφέροντα που θα αναχαιτίσουν την ομαλή εφαρμογή και μετέπειτα λειτουργία του.

Η ανασυγκρότηση των νοσηλευτηρίων μπορεί να προκύψει μέσα από τη σταδιακή εφαρμογή συγκεκριμένων φάσεων. Σε πρώτο στάδιο θα πρέπει να εισαχθεί η πρωτοβάθμια περίθαλψη (εξωνοσοκομειακή). Σε κατοπινό στάδιο και σε εύλογο χρονοδιάγραμμα θα μπορούν να ενταχθούν και οι παρακλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις.

Άμεσο απότοκο αυτού η αποσυμφόρηση των Εξωτερικών Ιατρείων και των Πρώτων Βοηθειών των νοσοκομείων με τη μεταφορά ασθενών και στον ιδιωτικό τομέα και η βελτίωση των συνθηκών εργοδότησης του προσωπικού. Μέσα από τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα οι ασθενείς θα μπορούν να επιλέγουν τον ιατρό της αρεσκείας τους και να προβαίνουν έγκαιρα σε εξετάσεις. Αυτό θα βελτιώσει την πρόληψη και μακροπρόθεσμα θα εξοικονομήσει πόρους από την αξιοποίηση των εγχώριων υπηρεσιών και τη μειωμένη εξαγωγή συναλλάγματος σε ιατρικά κέντρα του εξωτερικού.

Τα πιο πάνω θα βοηθήσουν τα δημόσια νοσηλευτήρια να ανασυγκροτηθούν και μέσα σε καλύτερες συνθήκες θα μπορέσουν εν τέλει να αυτονομηθούν. Έτσι η οικονομική, διοικητική και επιστημονική αυτονόμηση θα καταστεί βιώσιμη και θα εξελίξει τα δημόσια νοσηλευτήρια σε ελκυστικά κέντρα νοσηλείας.

Αφότου υλοποιηθούν τα πιο πάνω θα μπορέσουν να εισαχθούν σταδιακά και εντός χρονοδιαγράμματος και οι υπόλοιπες βαθμίδες περίθαλψης έως ότου εφαρμοστεί πλήρως το ΓεΣΥ. Εννοείται πως η ευθύνη εποπτείας για όλα αυτά θα βαραίνει τον Οργανισμό Ασφάλιση Υγεία (ΟΑΥ).

Και επειδή «τζάμπα μάγκες» δεν υπήρξαμε ποτέ, σημειώνουμε πως δεν θα χρειαστεί αύξηση του κρατικού μισθολόγιο επειδή το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για την κάλυψη των προσφερομένων υπηρεσιών θα είναι αυτό το οποίο διαθέτει σήμερα το κράτος ως δαπάνη για την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Εξάλλου, στην περίπτωση επιλογής ιατρού του ιδιωτικού τομέα θα καθορισθεί τέλος επίσκεψης (από αυτό θα εξαιρούνται οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι ευάλωτες ομάδες). Παράλληλα δεν πρέπει να ξεχνάμε πως μέσα από τα πιο πάνω, το κράτος θα έχει πρόσθετα έσοδα τα οποία θα προκύπτουν από το φόρο εισοδήματος των παροχέων υγείας, τα οποία μέχρι σήμερα με την απουσία ολοκληρωμένου συστήματος μηχανογράφησης εντοπίζονταν με δυσκολία.

Υ.Γ Όλα αυτά έχουν κατατεθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το Φεβρουάριο του 2016 από την ΕΔΕΚ με την ελπίδα πως το ιδεατό μέχρι σήμερα Σχέδιο Υγείας θα μπορέσει να αποκτήσει μορφή. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, οι Αρχηγοί Κομμάτων και οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται στις 21 Ιουλίου να παντρέψουν την πολιτική διάσταση με τις τεχνοκρατικές ανάγκες του τομέα της υγείας. Θα μπορέσει από αυτό γάμο να γεννηθεί ο «Ασκληπιός»; Ελπίζω αυτή τη φορά ο νονός να μην επιλεγεί από το φακελάκι…

You may also like