ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες για εισδοχή στα Δημόσια Πανεπιστήμια

Το Πολιτικό Γραφείο του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ ομόφωνα αποφάσισε να απορρίψει οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται για δημιουργία συνθηκών άνισης μεταχείρισης μεταξύ των παιδιών μας σε σχέση με τον εναλλακτικό τρόπο εισδοχής στα Δημόσια Πανεπιστήμια. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη να δημιουργηθούν συνθήκες ευνοϊκές, μέσα στα πλαίσια της ισότιμης παροχής ευκαιριών και για τα παιδιά μας που φοιτούν στα ιδιωτικά σχολεία.

Για το λόγο αυτό προτείνουμε:

Τη συζήτηση του θέματος μέσα στο γενικότερο πλαίσιο αναβάθμισης και μεταρρύθμισης της παιδείας αποφεύγοντας αποσπασματικές και άγαρμπες κινήσεις εντυπωσιασμού.

Τη δημιουργία πλαισίου νομοθεσίας που να υποχρεώνει τα Ιδιωτικά σχολεία- τα οποία είναι αποδέκτες υψηλών διδάκτρων από τους γονείς-να προσαρμόσουν το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσφέρουν τις ευκαιρίες στους μαθητές τους, χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, να προετοιμάζονται για το εκάστοτε σύστημα εισδοχής στα Δημόσια Πανεπιστήμια του τόπου.

Να εκσυγχρονιστεί το υφιστάμενο σύστημα και το περιεχόμενο των Παγκύπριων Εξετάσεων, ένα σύστημα το οποίο διαχρονικά απεδείχθη ασφαλές, αδιάβλητο και αξιόπιστο ως προς τις διαδικασίες και ως προς τα αποτελέσματα.

Τα παιδιά της Κύπρου έχουν όλα ανεξαιρέτως, το δικαίωμα να απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης, να έχουν ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση και να κρίνονται με τον ίδιο τρόπο και μέθοδο στη βάση ενιαίας , αδιάβλητης, ισότιμης διαδικασίας για την εισδοχή τους στα Δημόσια Πανεπιστήμια.

You may also like