ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Για αποφάσεις Τεχνικής Επιτροπής Παιδείας

Η προσπάθεια εμπλοκής της παιδείας και των παιδιών μας στις διαδικασίες για λύση του κυπριακού, πριν ακόμα ολοκληρωθούν οι συνομιλίες και υπάρξει κατάληξη και πριν η όποια πρόταση λύσης τεθεί ενώπιον του λαού μέσω δημοψηφίσματος, αποτελεί ύβριν και ξεκάθαρα λειτουργεί χειριστικά με στόχο να εμβολιάσει τα παιδιά μας με συγκεκριμένο τρόπο σκέψης.

Καλούμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αφήσει έξω από το πολιτικό σκηνικό τα παιδιά και την εκπαίδευση.

Τα παιδιά μας, ως ανήλικοι, θα πρέπει να προστατευτούν με κάθε τρόπο από οποιαδήποτε προσπάθεια προπαγάνδας θέσεων και απόψεων από όπου και αν αυτές προέρχονται και να αφεθούν να αναπτύξουν την κρίση τους μέσα σε υγιές περιβάλλον μάθησης, ώστε να είναι σε θέση μεταγενέστερα, ως ενήλικες πλέον, να αποφασίζουν για ότι τους αφορά, με καθαρό πνεύμα και χωρίς προκαθορισμένο πλαίσιο σκέψης.

You may also like