ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

Το φαινόμενο της βίας στην οικογένεια είναι παγκόσμιο, παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις και αγγίζει τη μικρή μας πατρίδα. Φαινόμενο το οποίο λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και της αυξανόμενης ανεργίας παρουσιάζει αυξητικές τάσεις.

Θεωρείται ως πράξη καταπάτησης βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εξευτελισμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας γεγονός που καθιστά το φαινόμενο μίασμα για τον πολιτισμό και την κοινωνία.

Θύμα της ενδοοικογενειακής βίας μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας, αλλά όπως προκύπτει από έρευνες σε παγκόσμιο επίπεδο στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα θύματα είναι γυναίκες και παιδιά.

Το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας έχει αγγίξει και το νησί μας. Καλύτερα, θα μπορούσε να λεχθεί ότι το φαινόμενο ήταν ανέκαθεν χαρακτηριστικό της Κυπριακής οικογενειακής πραγματικότητας.

Όμως, η κλειστή κοινωνία και τα οικογενειακά πρότυπα δεν άφηναν το πρόβλημα να βγει στην επιφάνεια αφήνοντάς το να καλύπτεται πίσω από τη σιωπή και το φόβο των κοινωνικών προτύπων.

Σήμερα, το πρόβλημα άρχισε να δημοσιοποιείται δίνοντας έστω και ακροθιγώς τη διάσταση του κοινωνικού αυτού φαινομένου. Τα θύματα σιγά σιγά γκρεμίζουν το τοίχο της σιωπής και ζητούν βοήθεια.

Παρ΄ όλα αυτά όλοι οι ειδικοί συμφωνούν, αναλύουν και εκτιμούν ότι τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δεν δίνουν την πραγματική διάσταση του προβλήματος, το οποίο στην πραγματικότητα ποσοτικά και ποιοτικά δεν διαφέρει από τα όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.

Ανεξαρτήτως αυτού όμως τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας έχουν τη δική τους αξία. Γιατί ακριβώς αποτυπώνουν μια σταθερή αυξητική τάση που μόνο εφησυχασμό δεν μπορεί να προκαλέσει.

Τα περιστατικά που έχουν δημοσιοποιηθεί στην Κύπρο και έχουν καταγγελθεί στην Αστυνομία, στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και στο Κέντρο ΄Αμεσης Βοήθειας καλύπτουν και τις τρεις μορφές βίας, δηλαδή σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική

Το πρόβλημα της ενδοοικογενειακής βίας στην Κύπρο είναι υπαρκτό. Οι μικροί αριθμοί των περιστατικών που καταγγέλλονται και έρχονται στην επιφάνεια δεν μπορούν να κρύψουν την πραγματική διάσταση του προβλήματος και σίγουρα δεν μπορούν να μας οδηγήσουν σε αδιαφορία και εφησυχασμό.

Η προσπάθεια δεν είναι εύκολη, επειδή και ο αντίπαλος είναι ισχυρός. Ο φόβος της κοινωνικής κατακραυγής είναι ο βασικός παράγων μη καταγγελίας και δημοσιοποίησης περιστατικών βίας.

Θεωρούμε ότι για πιο ουσιαστικά αποτελέσματα της όποιας προσπάθειας είναι αναγκαία η ενεργοποίηση και συμβολή της πολιτείας, του οργανωμένου κράτους και των φορέων του για υλοποίηση του στόχου της αντιμετώπισης του απαράδεκτου αυτού φαινομένου. Ως Σος. Γυν. Κίνηση μέλος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Kόμματος έχουμε θέσει ψηλά στις προτεραιότητες μας την άσκηση πιέσεων στη κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στη κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης (έχει υπογραφεί πέρσι) και να προχωρήσει άμεσα στις αναγκαίες τροποποιήσεις της νομοθεσίας έτσι ώστε να συνάδει με τις πρόνοιες της Συνθήκης.

Η ώρα των λόγων έχει παρέλθει. Το μέγεθος και η διάσταση προβλήματος απαιτούν δράσεις άμεσες και αποτελεσματικές και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Με αφετηρία τη Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών, 25 Νοεμβρίου, ας χαράξουμε τη δική μας ορθή πορεία με τη λήψη ουσιαστικών μέτρων στο πλαίσιο πανεθνικής στρατηγικής.