ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία: Η χειρότερη μορφή διχοτόμησης

Η κατάσταση η οποία επιβλήθηκε το 1974 με την Τουρκική εισβολή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους τους οποίους κανένας δεν μπορεί να αγνοήσει. Κινδύνους για τους οποίους πολλές φορές τόσο στο παρελθόν όσο και πρόσφατα η ΕΔΕΚ προειδοποίησε.

Η προσπάθεια της Τουρκίας αποσκοπεί στη νομιμοποίηση αυτής της κατάστασης η οποία επιτυγχάνεται με τη λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας (ΔΔΟ), ώστε να αποτελέσει το προστάδιο για την συνολική ενσωμάτωση στην τουρκική επικράτεια.

Εναλλακτικό σενάριο σε περίπτωση αποτυχίας του βασικού στόχου(σχέδιο «Β») είναι η ανακήρυξη των κατεχομένων περιοχών σε ανεξάρτητο τουρκικό κράτος. Η προώθησή του παρουσιάζει δυσκολίες λόγω της αδυναμίας νομιμοποίησης του σημερινού καθεστώτος (status quo).

Η προσπάθεια αυτή προσκρούει σε δύο εμπόδια.

Το πρώτο, δεν έχει υπό τη νόμιμη κατοχή της το απαιτούμενο έδαφος. Προσπαθεί να το αποκτήσει μέσα από τη λειτουργία στα κατεχόμενα της παράνομης επιτροπής αποζημιώσεων και της μαζικής προσφυγής σε αυτή απεγνωσμένων Ε/Κυπρίων προσφύγων από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, καθώς και από την απόκτηση Ε/Κυπριακών περιουσιών μέσω της ρύθμισης του περιουσιακού και της παραχώρησης δικαιωμάτων στους έποικους ως «χρήστες», όπως ο κ. Αναστασιάδης έχει συμφωνήσει.

Μέσω των παραπάνω μεθοδεύσεων η Τουρκία μπορεί να νομιμοποιήσει ως περιουσία στους Τ/Κυπρίους και τους έποικους έδαφος η έκταση του οποίου πιθανόν να φθάσει μέχρι και το 30% της επικράτειας.

Το δεύτερο, αφορά τον πληθυσμό. Ο αριθμός των Τ/Κυπρίων δεν δικαιολογεί διεκδίκηση εδάφους που να ξεπερνά το 15%. Η προσπάθεια της Τουρκίας είναι να νομιμοποιήσει πληθυσμό που να αποτελεί τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού πληθυσμού της Κύπρου.

Αυτό θα επιτευχθεί με τη νομιμοποίηση τουλάχιστον 140 με 150 χιλιάδων εποίκων οι οποίοι προστιθέμενοι στους Τ/Κυπρίους θα ανεβάσουν τον πληθυσμό των κατεχομένων περίπου στις 250 χιλιάδες και να αποτελεί περίπου το 30% του συνόλου του πληθυσμού.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την κατ΄ αρχήν συμφωνία του για το περιουσιακό νομιμοποιεί περίπου 115 χιλιάδες εποίκους. Αυτός είναι και ο λόγος που η Τουρκία πιέζει για την παραχώρηση υπηκοότητας του ψευδοκράτους σε άλλες περίπου 25 χιλιάδες ώστε ο συνολικός «νόμιμος πληθυσμός» στα κατεχόμενα σε πρώτη φάση να ανέλθει περίπου στις 250 χιλ.

Η ΔΔΟ είναι ένα πολύπλοκο, δαιδαλώδες και μη λειτουργικό πολιτειακό σύστημα, το οποίο σε σύντομο χρονικό διάστημα θα οδηγηθεί σε αδράνεια και κατάρρευση. Αυτό θα διευκολύνει την Τουρκία να προχωρήσει στην υλοποίηση του «σεναρίου Β» με την ανακήρυξη τουρκικού κράτους .

Η ΔΔΟ στην πραγματικότητα είναι η χειρότερη μορφή διχοτόμησης. Δεν μπορεί να συνδυασθεί με σωστό περιεχόμενο γιατί από τη φύση της η εφαρμογή της στηρίζεται σε φυλετικό διαχωρισμό και αποτελεί μορφή ρατσιστικού καθεστώτος, γιατί παραβιάζει μόνιμα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα. Κανένα πολιτειακό σύστημα το οποίο στηρίχθηκε σε φυλετικό διαχωρισμό δεν επιβίωσε στην προοπτική του χρόνου.

Στην ουσία νομιμοποιεί τη διχοτόμηση, διαλύει την Κυπριακή Δημοκρατία και προετοιμάζει το έδαφος για την πλήρη τουρκοποίηση της Κύπρου.

Οι οπαδοί της λύσης της ΔΔΟ ας έχουν επίγνωση των συνεπειών, γιατί η εφαρμογή της δεν θα εξασφαλίζει άλλη ευκαιρία στην Κύπρο και το λαό της.

You may also like