ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πλήρης στήριξη της ΕΔΕΚ στους αγώνες των εργαζομένων στους ημικρατικούς

Αντί η κυβέρνηση να προχωρεί μονομερώς στις ιδιωτικοποιήσεις ημικρατικών, οφείλει να κάνει δεύτερες σκέψεις και να αναλογιστεί τους τεράστιους εθνικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς κινδύνους που θα προκύψουν από το ξεπούλημα αυτών των οργανισμών. Μέχρι σήμερα η κυβέρνηση κλείνει τα ώτα  στις ανησυχίες των εργαζομένων, των πολιτών, του ΕΤΕΚ αλλά και του συνόλου σχεδόν των πολιτικών κομμάτων και επιμένει στο ξεπούλημα των ημικρατικών.

Η ΕΔΕΚ δεν πρόκειται να αποδεχθεί το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας στο ιδιωτικό κεφάλαιο και τη θυματοποίηση των εργαζομένων. Θέλουμε να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου αλλά και στους άλλους μεγάλους ημικρατικούς  οργανισμούς ότι έχουν την απόλυτη στήριξη της ΕΔΕΚ στους αγώνες τους ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις.

Λευκωσία, 23 Μαρτίου 2015

You may also like