ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κόβουν τους κανόνες χρηστής διοίκησης στα μέτρα τους

Η χθεσινή ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου «Νίκος Χρ. Αναστασιάδης και Συνεργάτες» και η σημερινή γραπτή δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας επιβεβαιώνουν τη σκανδαλώδη σύγκρουση συμφερόντων και το σοβαρό θέμα τάξης που εγείρεται για τον ίδιο τον Προέδρο της Δημοκρατίας, ενώ αφήνουν πλήρως εκτεθειμένο τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Καλούμε την Κυβέρνηση και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να απαντήσουν στα εξής ερωτήματα:

  1. Το δικηγορικό γραφείο  «Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεργάτες» εκπροσωπούσε ή όχι την Ryanair κατά διαδικασία προεπιλογής των εταιρειών που θα υποβάλλουν προσφορές για τις Κυπριακές Αερογραμμές;
  2. Προκύπτει ή όχι παραβίαση των κανόνων χρηστής διοίκησης και σύγκρουση συμφερόντων για τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας από την εμπλοκή του δικηγορικού γραφείου «Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεργάτες» κατά  τη διαδικασία επιλογής των κύριων προσφοροδοτών των Κυπριακών Αερογραμμών;
  3. Θυμίζουμε ότι ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Βίκτωρας Παπαδόπουλος που δήλωσε χθες στο ΡΙΚ ότι «το δικηγορικό γραφείο («Νίκος Χρ. Αναστασιάδης) δεν είχε καμμιά ανάμειξη, ούτε καμμιά εμπλοκή στις δραστηριότητες της Ryanair…» την ίδια στιγμή που η ίδια η εταιρεία, κατά την υποβολή της πρότασης της, ανέφερε το γραφείο του Προέδρο της Δημοκρατίας ως τους δικηγόρους της.
  4. Τελικά μπορεί να μας πει κάποιος με ποια κριτήρια και πότε η κυβέρνηση θεωρεί ότι προκύπτει περί ασυμβίβαστου; Είναι άλλα τα κριτήρια για τον Πρόεδρο και διαφορετικά για όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας; Για την Διοικήτρια της Κεντρικής ήταν σύγκρουση συμφερόντων η εμπλοκή της θυγατέρας της και για τον Πρόεδρο δεν είναι;

You may also like