ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ερωτήματα για την παραχώρηση υπηκοότητας σε κατοίκους τρίτων χωρών

Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών για τα έσοδα και τις επενδύσεις που έχουν προκύψει για το κράτος από την εφαρμογή της πολιτικής για την πολιτογράφηση και την παραχώρηση μόνιμης διανομής σε υπηκόους τρίτων χωρών, είμαστε υποχρεωμένοι να φέρουμε στο φως της δημοσιότητας τις πληροφορίες που έχουμε για τον τρόπο με τον οποίο κάποιες τράπεζες εφαρμόζουν τη σχετική νομοθεσία.

Όπως είναι γνωστό εφόσον κατατεθεί σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το συγκεκριμένο ποσό που προνοεί η νομοθεσία, εκδίδεται σχετικό πιστοποιητικό και στην συνέχεια παραχωρείται η υπηκοότητα και εκδίδεται το διαβατήριο.

Μετά την απόκτηση της υπηκοότητας η τράπεζα παραχωρεί στον καταθέτη ισόποσο δάνειο το οποίο μεταφέρεται στο εξωτερικό, κατακρατώντας το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά του επιτοκίου μεταξύ του δανείου και της κατάθεσης.

Έτσι λοιπόν κάποιος μπορεί να λάβει την κυπριακή υπηκοότητα καταβάλλοντας το ποσό των 200 έως 300 χιλιάδων ευρώ. Κερδισμένοι, η τράπεζα και ο υπήκοος της τρίτης χώρας. Χαμένη η κυπριακή οικονομία.

Ζητούμε λοιπόν από το Υπουργείο Εσωτερικών και την Κεντρική Τράπεζα να διερευνήσουν το θέμα και να ενημερώσουν τους πολίτες, εάν όντως αυτό έχει συμβεί ή και συνεχίζει να συμβαίνει. Εάν ναι τότε:

  • Ποιές τράπεζες εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία;
  • Πόσες περιπτώσεις έχουν εντοπισθεί;
  • Τί προτίθενται να πράξουν;
  • Και τέλος ποιά μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση για τερματισμό αυτού του φαινομένου;

Λευκωσία, 12 Νοεμβρίου 2014

You may also like