ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Άμεσα μέτρα για μείωση της τιμής των καυσίμων

Όταν οι τιμές του πετρελαίου στη διεθνή αγορά ήταν 115 δολάρια το βαρέλι (φέτος τον Ιούνιο), οι Κύπριοι καταναλωτές πλήρωναν €1,43 το λίτρο την αμόλυβδη βενζίνη. Σήμερα που οι τιμές των καυσίμων είναι περίπου οι μισές, 60 δολάρια το βαρέλι, οι Κύπριοι καταναλωτές πληρώνουν σχεδόν €1,27 το λίτρο της αμόλυβδης βενζίνης.

Από αυτά τα στοιχεία και μόνο, είναι φανερό ότι το σύστημα καθορισμού των τιμών, το σταθερό περιθώριο κέρδους, η φιλελευθεροποίηση τάχατες της αγοράς, ο έλεγχος που ασκεί το κράτος και η βαριά υπερφορολόγηση έχουν καταντήσει τα καύσιμα ένα αγαθό πανάκριβο και σοβαρό εμπόδιο στην ανάπτυξη.

Την κύρια ευθύνη για τα πανάκριβα καύσιμα την έχει η κυβέρνηση. Αρκεί να πούμε ότι για κάθε ένα λίτρο βενζίνης €1,30, περίπου τα 75 σεντ είναι φόρος που πληρώνει ο καταναλωτής.  Και η ΕΔΕΚ ανησυχεί γιατί η διατήρηση των τιμών των καυσίμων σε τόσο ψηλά επίπεδα μειώνει την αγοραστική δύναμη των πολιτών και αποτελεί σοβαρή τροχοπέδη σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.

Η έρευνα που εξήγγειλε η ΕΠΑ είναι ασφαλώς αναγκαία, αλλά είναι μια έρευνα που θα επεκταθεί σε βάθος χρόνου την ώρα που χρειάζονται άμεσες λύσεις. Καλούμε την ΕΠΑ, πέραν από την έρευνα που ορθώς εξήγγειλε, να ασχοληθεί άμεσα και με τις σημερινές τιμές των καυσίμων ώστε να έχουν άμεσα όφελος και οι καταναλωτές.

Ταυτόχρονα, η ΕΔΕΚ επαναφέρει τις προτάσεις της για εξέταση  εποπτικών και αντισταθμιστικών μέτρων ιδιαίτερα προς τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Συγκεκριμένα προτείνουμε:

1. Τη δημιουργία του θεσμού του Επιτρόπου Καταναλωτή ο οποίος θα λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας των καταναλωτών. Είναι μια πάγια θέση της ΕΔΕΚ η οποία δυστυχώς δεν βρήκε ακόμα ανταπόκριση.
2. Κατάργηση του τέλους της άδειας κυκλοφορίας για αυτοκίνητα μικρού κυβισμού μέχρι ενός ορίου και μείωση του τέλους για τα υπόλοιπα οχήματα.
3. Ενίσχυση της εποπτείας όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων ώστε από τη μια να ελέγχονται τα αποθέματα που βρίσκονται στις αποθήκες την ώρα των αλλαγών των τιμών στις διεθνείς αγορές αλλά και στην άμεση μεταφορά των μειώσεων στις λιανικές τιμές.

4. Μέτρα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση του ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών.  

Λευκωσία, 18 Δεκεμβρίου 2014

You may also like