ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η ανάγκη ανάπτυξης και ενίσχυσης του τουρισμού ως βασικού αιμοδότη της κυπριακής οικονομίας

Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ακριβώς μετά την τουρκική εισβολή του 1974 όπου η οικονομία του τόπου είχε καταρρεύσει, με το  70% των πλουτοπαραγωγικών πόρων να βρίσκονται στις κατεχόμενες περιοχές, το κράτος προσπάθησε να βρει άλλες διεξόδους για  αναστύλωση της οικονομίας. Στράφηκε προς την γεωργία, την παροχή υπηρεσιών, την αναβάθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά και στην τουριστική βιομηχανία.

Η Κύπρος, ένα νησί της Μεσογείου με τις καλύτερες κλιματολογικές συνθήκες, τον ήλιο και την θάλασσά, άρχισε να αναπτύσσει την τουριστική βιομηχανία και να εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματα της. Σ΄αυτήν την προσπάθεια ενεπλάκησαν κρατικές υπηρεσίες, ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού και ιδιαίτερα ο ιδιωτικός τομέας. Η αρχική προσπάθεια επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη και προσέλκυση τουριστών για την θερινή περίοδο. Οι οποιεσδήποτε προσπάθειες για δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης της τουριστικής βιομηχανίας κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου μέχρι σήμερα έπεσαν στο κενό.

Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σήμερα βρισκόμαστε 7 μήνες μετά την κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας μας, με αποτέλεσμα η οικοδομική βιομηχανία, ο τομέας παροχής υπηρεσιών, η προσέλκυση ξένων επενδύσεων να έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα. Η ανεργία να βρίσκεται στο 19% και ανάμεσα στους νέους από 16-25 χρόνων στο 40%, με αποτέλεσμα  να εναποθέσουμε όλες τις ελπίδες μας για στήριξη και ανάκαμψη  της οικονομίας, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο, στην τουριστική βιομηχανία.

Η Κύπρος δεν έχει να ζηλέψει από κανένα τίποτα, το αντίθετο, η γεωγραφική θέση της,  της παρέχει συγκριτικό πλεονέκτημα, όσον αφορά την απόσταση ή και την διάρκεια των πτήσεων από πιθανές αγορές-πηγές που βρίσκονται ανατολικά ή και βόρεια, όπως επίσης συγκριτικά με άλλους προορισμούς της γύρω περιοχής, Αίγυπτος, Αλγερία, Τουρκία, παρέχει πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια.

Οι κλιματολογικές συνθήκες οι οποίες επικρατούν, όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και την χειμερινή περίοδο, δημιουργούν την προοπτική για ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας ολόχρονα και όχι μόνο κατά την διάρκεια του καλοκαιριού.

Ιδιαίτερα,  τώρα, υπό το φώς των τρεχουσών εξελίξεων και του πλήγματος στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η ανάγκη χάραξης και εκπόνησης σχεδίου δράσης για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και αντιμετώπιση της εποχικότητας, καθίσταται αδήριτη ανάγκη σε βαθμό που, ενδεχομένως να επιβάλλεται όπως αναχθεί σε επίπεδο εθνικής στρατηγικής.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, επιβάλλεται όπως στρατευθούν και δεσμευθούν ότι θα εργαστούν και συμβάλουν, για την δημιουργία και την επιτυχία ενός ελκυστικού χειμερινού τουριστικού προϊόντος.

Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Παρόλο του ότι μπορούμε να εκφράσουμε την σχετική ικανοποίηση μας για τα αποτελέσματα της θερινής περιόδου, δυστυχώς, δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για την χειμερινή περίοδο.

Τα τελευταία χρόνια η Κύπρος αντιμετωπίζει διευρυμένο πρόβλημα εποχικότητας. Παρατηρείται συρρίκνωση της τουριστικής περιόδου με αποτέλεσμα χρόνο με τον χρόνο το πρόβλημα να μεγαλώνει. Ενδεικτικά αναφέρω ότι ο αριθμός τουριστικών αφίξεων κατά το σύνολο των χειμερινών μηνών, από Νοέμβριο μέχρι Μάρτιο, συρρικνώνεται σταθερά τα τελευταία 12 χρόνια, από 512,583  τον χειμώνα το 2000/1, σε 355,547 τον χειμώνα 2011/12, δηλαδή μείωση 30,6%. Αντίστοιχα τα έσοδα μειώθηκαν κατά 30%, ενώ για τον χειμώνα που μας πέρασε 2012/13 παρατηρείται μείωση αφίξεων κατά 11,1 % φτάνοντας στις 316,025 σε σχέση με πέρσι.

Ο αριθμός τουριστικών αφίξεων κατά την περίοδο Νοεμβρίου –Μαρτίου έχει σταδιακά συρρικνωθεί στο 14% περίπου των συνολικών ετήσιων τουριστικών αφίξεων Νοεμβρίου –Οκτωβρίου, ενώ τα έσοδα της αντίστοιχης περιόδου έχουν περιοριστεί στο 12% περίπου του συνόλου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα τα οποία διαθέτει η Κύπρος, θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και ιδιαίτερα ο ΚΟΤ να προχωρήσουν στην κατάθεση ενός εθνικού σχεδίου ανάπτυξης της τουριστικής βιομηχανίας, που να έχει ως στόχο την περεταίρω ανάπτυξη της καλοκαιρινής περιόδου,  γιατί υπάρχουν επιπλέον περιθώρια ανάπτυξης, όπως επίσης και μέτρα ανάπτυξης της χειμερινής περιόδου, ώστε η Κύπρος να καταστεί τουριστικός προορισμός ολόχρονα και να μην υποχρεώνονται τουριστικές μονάδες, όπως και όλα τα συναφή επαγγέλματα για πέντε ολόκληρους μήνες να παραμένουν κλειστά, στέλνοντας στην ανεργία χιλιάδες εργαζομένους.

Παράλληλα θα πρέπει να εξεταστεί το θέμα της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου σε σχέση με άλλες γειτονικές χώρες, ώστε η Κύπρος να καταστεί ελκυστικός προορισμός. Το γεγονός ότι γειτονικοί προορισμοί, όπως η Αίγυπτος, η Τουρκία και άλλοι, διατηρούν χαμηλότερες τιμές αυτό δημιουργεί αντικειμενικά προβλήματα στην επιλογή της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού.

Ιδιαίτερη προσοχή και προσπάθεια για να πετύχουμε την ολόχρονη προσέλκυση τουριστών θα πρέπει να είναι οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού που απευθύνονται σε εξειδικευμένη πελατεία και που κατά κανόνα δεν εξαρτώνται από το θερινό μοντέλο ήλιος – θάλασσα, που αποτελεί το κύριο συστατικό του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου.

Η πελατεία αυτή έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις και ενδιαφέροντα, η ενασχόληση με τα οποία αποτελεί τις περισσότερες φορές το κύριο κριτήριο επιλογής προορισμού. Το εξειδικευμένο τουριστικό προϊόν λειτουργεί επίσης και ως εμπλουτιστική δραστηριότητα ψυχαγωγίας, προσθέτοντας στην τουριστική εμπειρία του παραδοσιακού επισκέπτη που έρχεται εδώ για τον ήλιο και την θάλασσα.

Θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή στον αθλητικό τουρισμό, στον τουρισμό γκολφ, στον συνεδριακό τουρισμό, στο θρησκευτικό τουρισμό, στο πολιτιστικό τουρισμό, στον ποδηλατικό τουρισμό, στον τουρισμό υγείας.

Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η Κύπρος έχει όλες τις δυνατότητες να καταστεί ένας πολύ ελκυστικός και ισχυρός τουριστικός προορισμός, φτάνει όλοι οι εμπλεκόμενοι, κράτος, ΚΟΤ, επιχειρηματικός κόσμος,  να πιστέψουν σ΄αυτό το όραμα, σ’ αυτήν την ιδέα. Ότι η Κύπρος έχει την δυνατότητα να «πουλήσει» αυτό το θείο δώρο, που είναι η γεωγραφική της θέση, το κλίμα της, ο ήλιος, η θάλασσα, και κατ ’επεκταση η καλή ποιότητα υπηρεσιών.

Σε τι υπερτερεί το Ντουμπάι σε σχέση με την Κύπρο; Κάποιος θα πει σίγουρα,  τα χρήματα. Θα πρέπει να συγκρίνουμε τα φυσικά μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα των δύο αυτών προορισμών. Το Ντουμπάι προσφέρει αμμοθύελλα, έρημο, αυξημένες θερμοκρασίες, υγρασία και καμιά ιδιαίτερη φυσική ομορφιά και η γεωγραφική του θέση δεν μπορεί να συγκριθεί με την γεωγραφική θέση που βρίσκεται η Κύπρος.  Η Κύπρος διαθέτει το πλεονέκτημα της θέσης, του ήλιου, της θάλασσας και της φυσικής ομορφιάς. Το Ντουμπάι όμως, το οποίο πριν μια δεκαετία φιλοξενούσε περίπου δύο εκατομμύρια τουρίστες, επικεντρώνοντας όλη την προσοχή του στον τουρισμό, αναπτύσσοντας το Downtown , που συμπεριλαμβάνει μέσα διάφορες τουριστικές θεματικές  ενότητες, όπως επίσης αναπτύσσοντας το αεροδρόμιο του και προωθώντας το ως διακομιστικό σταθμό,  κατόρθωσε να έχει πέραν των δέκα εκατομμυρίων επισκεπτών-τουριστών το 2012 και πέραν των δεκαοχτώ εκατομμυρίων επισκεπτών-διακίνησης μέσω του αεροδρομίου του.

Καταλήγω στο συμπέρασμα ότι εάν το Ντουμπάι κατόρθωσε να πετύχει αυτό το εγχείρημα, τότε η Κύπρος γιατί όχι. Φτάνει να πιστέψουμε ότι μπορούμε. Να δώσουμε το δικαίωμα ανάπτυξης παρόμοιου τύπου τουριστικών θεματικών ενοτήτων, όπως επίσης ανάπτυξη των υφιστάμενων αεροδρομίων μας.

Είμαι βέβαιος ότι μια τέτοιου είδους στρατηγική η οποία θα στηρίζεται από το ίδιο το κράτος, όπως επίσης και τον ιδιωτικό τομέα, μπορεί να προσελκύσει επενδυτές οι οποίοι να διαθέσουν δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στον τόπο μας.

Μπορούμε σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο τουριστικό προϊόν να καταστήσουμε την Κύπρο, το Ντουμπάι της Μεσογείου, δίνοντας την δυνατότητα ανάπτυξης που τόσο ανάγκη το έχει, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο ο τόπος μας.

Η Κύπρος μπορεί να διαδραματίσει πολύ καλύτερα τον ρόλο του διακομιστικού σταθμού, από ότι το Ντουμπάι, και σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των διάφορων τουριστικών θεματικών ενοτήτων, μπορούμε τα δυόμιση εκατομμύρια τουρίστες να τα διπλασιάσουμε, να τα τριπλασιάσουμε, όπως επίσης και τα έσοδα από την  τουριστική βιομηχανία.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους, ότι η ανάπτυξη του τουρισμού πάνω στην βάση την οποίαν έχω προαναφέρει είναι μονόδρομος. Διαφορετικά, θα παραμείνουμε μια χώρα με ένα τουριστικό προϊόν που χρόνο με τον χρόνο θα φθείρει με αποτέλεσμα και η τουριστική βιομηχανία και αυτή να αντιμετωπίσει μεγάλα προβλήματα.