ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Τραπεζικός Τομέας σε κάποιες περιπτώσεις λειτουργεί κατά τρόπο αυθαίρετο και σε βάρος των πολιτών με επικίνδυνες συνέπειες

Έμβλημα ΕΔΕΚ

Αυτό το οποίο σήμερα διαπιστώνουμε είναι πως σε κάποιες περιπτώσεις ο Τραπεζικός Τομέας λειτουργεί κατά τρόπο αυθαίρετο και σε βάρος των πολιτών με επικίνδυνες συνέπειες.

Γι΄ αυτό ακριβώς και η πολιτεία οφείλει πια με σοβαρότητα να μελετήσει το συγκεκριμένο θέμα και να προχωρήσει στη λήψη πρόσθετων μέτρων προστασίας των πολιτών.

Θεωρούμε πως οι δύο προτάσεις που κατέθεσε η ΕΔΕΚ και αφορούν την αξία του ενυπόθηκου ακινήτου και τους εγγυητές είναι προτάσεις προς την ορθή κατεύθυνση.

Η ΕΔΕΚ θα συνεχίσει να μελετά με ενδελεχώς τα πιο πάνω προβλήματα και σύντομα θα καταθέσει στη Βουλή προτάσεις που θα επιτρέπουν την άμβλυνση των προβλημάτων αυτών.

Λευκωσία, 23 Μαΐου 2017