ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Καταρρίπτονται οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης για το success story

ecb ευρωπαική τράπεζα κόκκινα δάνεια

Η έκθεση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που τοποθετεί την Κύπρο στη δεύτερη θέση στο σύνολο της Ευρωζώνης σε σχέση με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια καταρρίπτει τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης για το success story στην Κυπριακή οικονομία.

Με αφορμή την έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας, επαναφέρουμε τις προτάσεις της ΕΔΕΚ που εκτιμούμε ότι θα συμβάλουν θετικά στη μείωση των μη εξυπηρετούμενών δανείων:

  1. Κατά τη διάρκεια της εκποίησης ενυπόθηκου ακινήτου να λογίζεται η αξία η οποία είχε συμφωνηθεί κατά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης μεταξύ της τράπεζας και του δανειολήπτη, με εκτίμηση μάλιστα που είχε γίνει από διορισμένο εκτιμητή εκ μέρους της τράπεζας.
  2. Να καθοριστεί ο επιμερισμός του υπολοίπου που εναπομένει μετά την εκποίηση ενυπόθηκου ακινήτου ισόποσα μεταξύ όλων των εγγυητών και στην περίπτωση όπου εγγυητής δεν βρίσκεται εν ζωή ή έχει πτωχεύσει, το μερίδιό του να μην μεταφέρεται στους άλλους εγγυητές, αλλά να απορροφάται από την τράπεζα.
  3. Να γίνει συμψηφισμός δανείων και αξιογράφων. Ο συμψηφισμός να καλύπτει: (α) δάνεια που έχουν οι κάτοχοι των αξιογράφων ή συγγενείς πρώτου βαθμού (β) δάνεια τα οποία έχουν εταιρείες στις οποίες οι κάτοχοι των αξιογράφων είναι οι κύριοι μέτοχοι και (γ) δάνεια των οποίων η αποπληρωμή εξαρτάται αποκλειστικά από τους τόκους και το κεφάλαιο των αξιογράφων

Πέρα από τα πιο πάνω, από τη στιγμή που οι τράπεζες ανακεφαλαιώθηκαν με τα χρήματα των καταθετών, επιβάλλεται και οι ίδιες να επιδείξουν ευελιξία και κοινωνική ευαισθησία.

 


Λευκωσία, 4 Ιουλίου 2017