ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Καλούμε το κράτος και τον Συνεργατισμό να κάνουν δεύτερες σκέψεις

ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ
Αντιλαμβανόμαστε πως το κλείσιμο των 90 υποκαταστημάτων σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές οφείλεται στη μείωση των εξόδων του Συνεργατισμού. Παρόλα αυτά, ένα Συνεργατικό ίδρυμα το οποίο είναι υπό κρατικό έλεγχο οφείλει να προσφέρει υπηρεσίες στους πολίτες και κυρίως σε αυτούς που μένουν σε μειονεκτούσες περιοχές.
Η ενέργεια αυτή αποτελεί ακόμα ένα πλήγμα σε βάρος των κατοίκων των ορεινών και ημιορεινών περιοχών και στην ουσία αποτελεί ακόμα ένα μέτρο, σε συνάρτηση με τόσα άλλα, που αντί να αναστέλλει την αστυφιλία την υποβοηθεί.Ως εκ τούτου τόσο το κράτος όσο και η Συνεργατική πρέπει να κάνουν δεύτερες σκέψεις.


Λευκωσία, 1 Αυγούστου 2017

You may also like