ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η κυβέρνηση να καταγγείλει τη συμπεριφορά των κατοχικών αρχών και της Τουρκίας με στόχο την επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία

Είναι με μεγάλη λύπη και προβληματισμό που διαπιστώσαμε πως σήμερα δεν παραδόθηκε η προμήθεια ανθρωπιστικής βοήθειας στους εγκλωβισμένους μας.

Καλούμε την κυβέρνηση να προσφύγει σε διεθνή βήματα και να:

  • καταγγείλει τη συμπεριφορά των κατοχικών αρχών και της Τουρκίας με στόχο την επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία,
  • μελετήσει την αναγκαιότητα για άμεση και κατά προτεραιότητα εφαρμογή της Συμφωνίας της ΙΙΙ Βιέννης και
  • να εξεταστεί το ενδεχόμενο προσφυγής στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Ως ΕΔΕΚ, επικρίνουμε τη στάση της κυβέρνησης να συμμορφωθεί και να μην σταλεί το σύνολο των προμηθειών, αλλά να αποδεχθεί να αποσταλούν μόνο τα φάρμακα τα οποία θα εξαιρούνταν από την επιβολή δασμών.

Επικρίνουμε επίσης το γεγονός ότι αντί η κυβέρνηση να εκθέσει τις κατοχικές αρχές επέδειξε για ακόμα μια φορά συμπεριφορά υποταγής στο κατοχικό καθεστώς και συγκάλυψης της παρανομίας του.