ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η κυβέρνηση δεν έχει όραμα και σχέδιο για την καταπολέμηση της ανεργίας

Ανεργία Ανάμεσα στους Νέους

Παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσιάσει δήθεν μείωση της ανεργίας, τα στοιχεία που φέρνει στη δημοσιότητα η ΑΝΑΔ επιβεβαιώνουν ακριβώς το αντίθετο.

Αν στα αριθμητικά δεδομένα των ανέργων συμπεριλάβουμε όλους όσους μετανάστευσαν ή παρέμειναν στο εξωτερικό για σκοπούς εργοδότησης, καθώς και τους υποαπασχολούμενους ή υποαμειβόμενους, η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη έως και δραματική.

Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά από την ανάληψη της εξουσίας από τη σημερινή κυβέρνηση επιβεβαιώνεται κατά τρόπο σαφή ότι δεν έχει όραμα και σχέδιο για την καταπολέμηση της ανεργίας.

Αντίθετα η πολιτική που ακολουθεί οδηγεί τους πολίτες στην ανεργία και στα επιδόματα.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 9 Απριλίου 2017