Οι 4 Βασικές Ελευθερίες σε Τούρκους Πολίτες θα αποτελέσουν στοιχείο νόμιμου εποικισμού και νόμιμης αλλαγής της πληθυσμιακής αναλογίας

590_2708fd11d5077c453652c59e53092b51

Αυτό που θα πρέπει να καταστεί σε όλους σαφές είναι ότι η Κύπρος ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  δεν μπορεί να απολαμβάνει διαφορετικού καθεστώτος συνθήκες, και μάλιστα υποδεέστερου, από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Κυπριακός λαός (οι Ελληνοκύπριοι) κατέβαλαν ένα  μεγάλο πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό  κόστος για να  ενταχθεί η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αξιοποιηθεί  το ευρωπαϊκό κεκτημένο και οι ευρωπαϊκές αρχές λειτουργίας ενός κράτους. Ως εκ τούτου, σε ότι αφορά τις 4 Βασικές Ελευθερίες είμαστε αμετακίνητοι από το ότι δεν μπορεί να  ισχύσουν για τους τούρκους πολίτες.

Αυτό θα αποτελέσει στοιχείο νόμιμου εποικισμού και νόμιμης  αλλαγής της πληθυσμιακής αναλογίας  στην Κύπρο, όσο και αν κάποιοι ισχυρίζονται ότι  το 4:1 αποτελεί ασπίδα προστασίας.

Δεν μπορεί σε μια  χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχουν εγγυήσεις  από τρίτες  χώρες και, μάλιστα από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε να υπάρχει παραμονή ξένων στρατευμάτων.

Γι’ αυτό ακριβώς  και επαναλαμβάνουμε πως για εμάς στο πλαίσιο της λύσης δεν  νοείται να υπάρχει θέμα εγγυήσεων και παραμονής τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο


Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 7 Φεβρουαρίου 2017