ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Γραπτή ανακοίνωση Δημήτρη Δημητρίου (Σαβουλλή), Δημοτ. Συμβούλου ΕΔΕΚ Αμμοχώστου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Σήμερα έστειλα επιστολή στο Δήμο Αμμοχώστου και στο Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζοντας τη διαμαρτυρία μου για την ανακοίνωση του Δήμου Αμμοχώστου που δημοσιεύθηκε στις 9 Ιουνίου (βλ. ΚΥΠΕ ΚΥΠΡΟΣ/Λευκωσία 09/06/2017 13:14, H Διάσκεψη της Γενεύης να είναι ο τελευταίος σταθμός πριν τη λύση).

Ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμμοχώστου δεν ενημερώθηκα για τη συγκεκριμένη ανακοίνωση αλλά ούτε και κλήθηκα να συμμετάσχω σε συνεδρία που θα αποφάσιζε για το περιεχόμενο της. Θυμίζω πως σε προηγούμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου πάρθηκε απόφαση να ενημερωνόμαστε εκ των προτέρων για οποιασδήποτε ανακοίνωση του Δήμου και κατόπιν κοινής απόφασης αυτή θα στέλνεται στον Τύπο .

Πέραν τούτου, η ανακοίνωση της 9ης Ιουνίου αναφέρεται σε πλήρη στήριξη της διαδικασίας και του Νίκου Αναστασιάδη. Αυτό δεν μας βρίσκει σύμφωνους επειδή:

1. Στην επικείμενη διάσκεψη θα έπρεπε να συζητηθούν μόνο τα θέματα της ασφάλειας και των εγγυήσεων όπως ο Πρόεδρος είχε υποσχεθεί. Αυτό όμως δεν θα συμβεί καθότι σε αυτή θα συζητηθούν και όλα τα υπόλοιπα ανοικτά κεφάλαια και θέματα.
2. Ο Πρόεδρος έχει αποδεχθεί την αλληλένδετη συζήτηση όλων των κεφαλαίων τη στιγμή που η δική μας πλευρά έχει προβεί μονομερώς σε σωρεία υποχωρήσεων, κυρίως στα θέματα διακυβέρνησης και περιουσιακού.
3. Μονιμοποιείται και νομιμοποιείται η πενταμερής, διαδικασία η οποία στην ουσία καταργεί την παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι χαρακτηριστικό το ότι δεν έγινε καμία αναφορά σε Κυπριακή Δημοκρατία στη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.
4. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποδέχθηκε να δοθεί ρόλος διαμεσολαβητή στον κ. Άιντα τον οποίο τις τελευταίες μέρες κατέκρινε για την μεροληπτική του στάση. Να θυμίσουμε πως η συμπεριφορά του κ. Αίντα στη Γενεύη τον Ιανουάριο του 2017 ήταν επιβεβαιωμένα μεροληπτική υπέρ της Τουρκίας.

Με βάση τα πιο πάνω ως ένδειξη διαμαρτυρίας θα απέχω από τις προσεχείς εκδηλώσεις του Δήμου Αμμοχώστου:

1. Βράβευση των Αρίστων Αθλητών της Αμμοχώστου στις 14 Ιουνίου
2. Συνάντηση με τον Ρώσσο Πρέσβη στις 16 Ιουνίου

 

Λευκωσία, 14 Ιουνίου 2017