ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δίκαιη τιμολόγηση και άρση των αδικιών στα τέλη αποχέτευσης

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

Με αφορμή την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τα Συμβούλια Αποχέτευσης επαναφέρουμε την πρότασή μας που σημειώνει πως θα πρέπει να είναι ενιαίος ο συντελεστής φορολογίας σε ολόκληρη την Κύπρο. Για την ΕΔΕΚ ο συντελεστής αυτός θα πρέπει να στηρίζεται στην κατανάλωση του νερού και όχι στην αξία της περιουσίας.

Εκτιμούμε πως αυτό θα αποτελέσει μία αντικειμενική βάση για τον υπολογισμό των τελών και θα βοηθήσει σημαντικά τα χαμηλά και μεσαία οικονομικά στρώματα, αφού το θέμα των αποχετευτικών τελών είναι μια βαριά φορολογία που πλήττει σημαντικά αρκετά νοικοκυριά.

Λευκωσία, 21 Σεπτεμβρίου 2017

You may also like