ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

«Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες εθνικές κατευθυντήριες γραμμές ή κανόνες για τις διαγραφές των μη εξυπηρετούμενων δανείων»

ecb ευρωπαική τράπεζα κόκκινα δάνεια

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην οποία σημειώνεται «ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες εθνικές κατευθυντήριες γραμμές ή κανόνες για τις διαγραφές των μη εξυπηρετούμενων δανείων» σε συνδυασμό με το ότι η Κύπρος τοποθετείται στη δεύτερη θέση στο σύνολο της Ευρωζώνης σε σχέση με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, επιβεβαιώνουν την απουσία οργανωμένης και αποτελεσματικής στρατηγικής για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ ταυτόχρονα καταρρίπτει τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης για το success story στην κυπριακή οικονομία.

Ταυτόχρονα αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε παρέμβαση στο τραπεζικό σύστημα το οποίο ουσιαστικά αυθαιρετεί εις βάρος των πολιτών.

Ένα τραπεζικό σύστημα που ανακεφαλαιώθηκε με το κούρεμα των καταθετών του, θα έπρεπε να ανταποδώσει με λογικές προτάσεις και ευαισθησία ώστε να συμβάλει θετικά στην επίλυση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αντίθετα, επιχειρεί δια μέσου της τακτικής που ακολουθεί να προκαλέσει περαιτέρω οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στους πολίτης.

 

Λευκωσία, 12 Ιουλίου 2017

You may also like