ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δεν είναι δυνατό σε ένα κράτος όπως η Τουρκία να της δίνεται μέσω της τελικής μορφής της λύσης άμεσος ή έμμεσός έλεγχος στη λειτουργία του κράτους

kypriako

Δεν είναι δυνατό σε ένα κράτος όπως η Τουρκία, με την προκλητική μάλιστα συμπεριφορά που επιδεικνύει, να της δίνεται μέσω της τελικής μορφής της λύσης να ασκεί οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσό έλεγχο στη λειτουργία του κυπριακού κράτους, είτε μέσω της Συνθήκης Εγγύησης, είτε μέσω του Συστήματος Ασφάλειας, ή μέσω της μορφής της διακυβέρνησης διά μέσου των εποίκων.

Η Κυβέρνηση θα πρέπει πλέον να θέτει όλα αυτά ενώπιον των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 18 Απριλίου 2017