ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ας μας σχολιάσει η κυβέρνηση τα ποσοστά της ανεργίας και ας μας εξηγήσει πώς αυτά περιγράφουν ένα success story

Ανεργία Ανάμεσα στους Νέους

Ας μας σχολιάσει η κυβέρνηση τα στοιχεία που προκύπτουν από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού που ανακοίνωσε χθες η Στατιστική Υπηρεσία και ας μας εξηγήσει πώς αυτά αποτελούν success story:

  • Η ανεργία στα άτομα μέχρι 24 ετών εξακολουθεί να είναι υψηλή αφού περίπου το 25% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών 15-24 δεν έχει εργασία.
  • Σχεδόν 30.000 άνεργοι, δηλαδή το 46,2% των ανέργων δηλώνει μακροχρόνια άνεργος.

Όπως παρουσιάζει η ’Έρευνα η μικρή υποχώρηση της ανεργίας στο 10,6% οφείλεται στην τουριστική ανάπτυξη της καλοκαιρινής περιόδου. Ως εκ τούτου είναι προσωρινή και η επίκλησή της γίνεται καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους. Εξάλλου εάν η κυβέρνηση δώσει στοιχεία για:

  • τους νέους επιστήμονες που μετέβησαν στο εξωτερικό ή παρέμειναν μετά τις σπουδές τους για σκοπούς εργοδότησης και
  • τον αριθμό των υποαπασχολούμενων,

τότε διαπιστώνει κανείς πως το success story είναι μια κενή ατάκα που περιγράφει απλώς μία «αριθμητική ευμάρεια» αγνοώντας την πραγματική οικονομία.

Λευκωσία, 21 Σεπτεμβρίου 2017

You may also like