ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Οι συνθήκες επιβάλλουν αναδιοργάνωση πριν από την αυτονόμηση

Η συνεχιζόμενη υποστελέχωση και η πληθώρα προβλημάτων στα κρατικά νοσηλευτήρια που επισημαίνονται στη σημερινή ανακοίνωση της ΠΑΣΥΚΙ, επιβεβαιώνουν την άμεση ανάγκη εφαρμογής του ΓΕΣΥ.

Η θέση της ΠΑΣΥΚΙ για αναδιοργάνωση των υπό κατάρρευση νοσοκομείων πριν την αυτονόμησή τους μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους. Το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει το λογισμικό σύστημα να τύχει πλήρους αξιοποίησης ώστε να γίνει η κατάλληλη προετοιμασία για την αποσυμφόρηση, την ανασυγκρότηση και αναδιοργάνωση των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Προτείναμε και συνεχίζουμε να προτείνουμε ότι η αναδιοργάνωση πρέπει να ξεκινήσει με τη μεταφορά μέρους της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στον ιδιωτικό τομέα ώστε να υπάρξει άμεσα αποσυμφόρηση των Πρώτων Βοηθειών και των Εξωτερικών Ιατρειών, η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αλλά κυρίως η άμεση εξυπηρέτηση των ασθενών και η προσφορά λύσης στα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν.

Εάν της αυτονόμησης δεν προηγηθεί η αναδιοργάνωση τότε τα δημόσια νοσηλευτήρια θα αποτύχουν να αποκτήσουν επιστημονική επάρκεια και οικονομική αυτοσυντήρηση και βιωσιμότητα. Η ανάγκη κρατικής οικονομικής στήριξης θα αυξηθεί και ο βασικός κορμός της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου ΓεΣΥ που δεν είναι άλλος από τα αυτονομημένα νοσηλευτήρια, θα καταρρεύσει εν τη γενέσει του. Αυτή την «πολυτέλεια» δεν την έχουμε.

You may also like