ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ: Γιατί η Επιτροπή Θεσμών εξετάζει την υπόθεση Uniastrum

528196132-19613.517127782-12778.uniastrum-arxeiou.17e5714b6ae74eb20edba678c0ffb002.17e5714b6ae74eb20edba678c0ffb002

1. Η Βουλή των Αντιπροσώπων παρέλαβε από την ΚΤΚ και την ΤΚ, στις 30/10/15 και 2/11/15 αντίστοιχα, έγγραφο υλικό σε σχέση με την αγοραπωλησία της UNIASTRUM από την ΤΚ. Το υλικό φυλάσσεται στο αρχείο της Βουλής και μελετάται από την Επιτροπή Θεσμών.

2. Επειδή τον τελευταίο καιρό έγινε διάφορες αναφορές για το ρόλο, τα κίνητρα και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής Θεσμών, θεωρώ χρήσιμο να διευκρινίσω τα παρακάτω.

3. Η Επιτροπή Θεσμών ασκεί νομοθετικό έργο και κοινοβουλευτικό έλεγχο με στόχο τη λήψη μέτρων, νομικών ή άλλων, για την κάλυψη κενών και αδυναμιών ή τη διόρθωση των κακώς εχόντων στη λειτουργία και δράση της δημόσιας διοίκησης υπό την ευρεία της έννοια.

4. Η Επιτροπή δεν έχει ως αντικείμενο της την ποινική διερεύνηση. Αυτός ο τομέας είναι ευθύνη άλλων θεσμών της πολιτείας. Η Επιτροπή Θεσμών στοχεύει στον εντοπισμό και την ανάδειξη πολιτικών και θεσμικών ευθυνών. Εκεί όπου μέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο εντοπίζονται θέματα πιθανής ποινικής ή άλλης ευθύνης, η Επιτροπή ενημερώνει τους αρμόδιους για τα θέματα αυτά φορείς για περαιτέρω χειρισμό, μέσα στα πλαίσια της επιβαλλόμενης συνεργασίας όλων των θεσμών με στόχο την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.

5. Είναι μέσα στα πλαίσια αυτού του ρόλου της και αυτών των ευθυνών της που η Επιτροπή Θεσμών εξετάζει και την περίπτωση της αγοραπωλησίας της UNIASTRUM από την Τράπεζα Κύπρου, μια εμπορική πράξη που προκάλεσε τεράστιες ζημιές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Η Επιτροπή Θεσμών εξετάζει το θέμα της UNIASTRUM γιατί οι ζημιές αυτές επιβάρυναν τη μεγαλύτερη συστημική τράπεζα της χώρας μας και κατ’ επέκταση χιλιάδες πολίτες ως μετόχους και καταθέτες .

6. Η εξέταση της περίπτωσης της UNIASTRUM από την Επιτροπή Θεσμών έχει συγκεκριμένο στόχο. Αυτός ο στόχος είναι να δοθούν απαντήσεις σε μια σειρά από ερωτήματα, όπως τα πιο κάτω:

• Ποιοι λόγοι οδήγησαν την ισχυρότερη τράπεζα του τόπου σε αυτές τις ζημιογόνες αποφάσεις;
• Πως λειτούργησαν οι ασφαλιστικές δικλείδες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου;
• Τι ρόλο διαδραμάτισαν οι εξωτερικοί σύμβουλοι της τράπεζας;
• Γιατί δεν μπόρεσε η ΚΤΚ ως εποπτική αρχή των τραπεζών, να αποτρέψει αποφάσεις που οδήγησαν σε τεράστιες οικονομικές απώλειες;
• Ποια κενά υπάρχουν στην πολιτική και στις διαδικασίες επέκτασης στο εξωτερικό των κυπριακών τραπεζών και ποιες διορθωτικές κινήσεις μπορούν να γίνουν;
• Ποια κενά υπάρχουν στην άσκηση εποπτικού ελέγχου από την ΚΤΚ και ποια διορθωτικά μέτρα πρέπει να ληφθούν;

7. Στη σημερινή δεύτερη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών για το θέμα της αγοραπωλησίας της UNIASTRUM, προσκλήθηκαν και παρευρέθηκαν:
• Πρώην και νυν στελέχη της ΤΚ
• Πρώην και νυν στελέχη της ΚΤΚ
• Εξωτερικοί ελεγκτικοί και νομικοί Σύμβουλοι της ΤΚ
• Εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

8. Η συζήτηση για το θέμα της UNIASTRUM θα συνεχίσει σε επόμενες συνεδρίες της Επιτροπής Θεσμών.

You may also like