ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Με τη δύναμη της ιδεολογίας μας, με βάση τον πατριωτικό χαρακτήρα του Κινήματος μας και με τη διεθνιστική αλληλεγγύη της παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής Σοσιαλιστικής οικογένειας θα αγωνιστούμε με ρεαλισμό αλλά  και διεκδικητικότητα για μια λύση του Κυπριακού που θα τερματίζει την κατοχή, θα αποκαθιστά την ενότητα της χώρας μας και θα διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες για το σύνολο του λαού μας Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους.

Η λύση του Κυπριακού αποτελούσε τη μεγάλη μας προτεραιότητα και τον ύψιστο μας στόχο από την επομένη της τουρκικής εισβολής. Η λύση θα πρέπει να στηρίζεται στον πραγματικό χαρακτήρα του Κυπριακού ως προβλήματος εισβολής, κατοχής και παραβίασης των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου.

Στηρίζουμε τη διαδικασία που θα οδηγήσει στη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού όπως αυτή είναι συμφωνημένη διαχρονικά μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων και υποστηρίζεται σταθερά από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια ολοκληρωμένη μέθοδος αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης που θα έχει σαν βάση τις συμφωνίες υψηλού επιπέδου του 77 και 79, όλα τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις αρχές πάνω στις οποίες θεμελιώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η λύση πρέπει να συνάδει με αυτές τις συμφωνίες, ψηφίσματα και αρχές. Στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα πρέπει να αποκλείονται ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, επιδιαιτησία και επαναφορά του αποτελέσματος της προηγηθείσας επιδιαιτησίας που οδήγησε στο Σχέδιο Ανάν 5. Η λύση που πρέπει απαραίτητα να τεθεί ενώπιον του λαού σε δημοψήφισμα, θα πρέπει να είναι προϊόν συμφωνίας.

Οι Αρχές της Λύσης

Η λύση του Κυπριακού για να είναι λειτουργική και βιώσιμη θα πρέπει απαραίτητα να διασφαλίζει:

 • Τον τερματισμό της τουρκικής στρατιωτικής κατοχής.
 • Την πραγματική επανένωση της πατρίδας μας με κατοχυρωμένη τη μία, ενιαία και αδιαίρετη κυριαρχία, τη μία διεθνή νομική προσωπικότητα και τη μία ιθαγένεια. Η επανενωμένη Κύπρος να έχει ενιαία εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας και ασφάλειας και μια φωνή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνώς.
 • Τη συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα Ομόσπονδο κράτος.
 • Με το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα, να κατοχυρώνεται η πολιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων εθνών που καθορίζουν το δικοινοτικό χαρακτήρα της Ομοσπονδίας και τη συμμετοχή των δύο κοινοτήτων στα όργανα και τις δομές της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Το Σύνταγμα να διασφαλίζει ακόμη ότι οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε ομοσπονδιακό επίπεδο, δεν παρακωλύουν την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Κράτους. Βασική αρχή: Καμία κοινότητα να μην μπορεί να παραβιάζει τα δικαιώματα της άλλης, αλλά και καμία κοινότητα να μην μπορεί να παρακωλύει την ομαλή λειτουργία του κράτους.
 • Τη λειτουργικότητα και τη βιωσιμότητα της λύσης. Απαραίτητες προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο είναι:
  • Η σαφής διάκριση των αρμοδιοτήτων μεταξύ Εκτελεστικής, Νομοθετικής και Δικαστικής εξουσίας καθώς και η υπεροχή των νόμων του Ομοσπονδιακού Κράτους έναντι των νόμων των Ομόσπονδων Πολιτειών.
  • Η θεσμοθέτηση αποτελεσματικών μηχανισμών λήψης αποφάσεων και επίλυσης αδιεξόδων
  • Η απεμπλοκή από λύσεις που προσδίδουν πολιτικό, διοικητικό, νομοθετικό ή δικαστικό ρόλο σε ξένους.
  • Η αυστηρή εφαρμογή της αρχής του Κράτους Δικαίου.
 • Η αποτελεσματική εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου σε όλη την Κύπρο χωρίς μόνιμες παρεκκλίσεις που θα καθιστούσαν τους Κύπριους πολίτες, Ευρωπαίους πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
 • Το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κράτους Δικαίου.
 • Ότι θα τεθεί οριστικό τέρμα στο πρόβλημα του εποικισμού και στις συνέπειες του. Ο εποικισμός που εφαρμόζεται από την Τουρκία συνιστά έγκλημα πολέμου και μείζονα απειλή για την Κύπρο. Η αποκατάσταση του δημογραφικού και πολιτισμικού χαρακτήρα της Κύπρου είναι αναγκαία για τη βιωσιμότητα της λύσης.
 • Την αναγνώριση του δικαιώματος επιστροφής των προσφύγων σύμφωνα με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο. Το ίδιο ισχύει και για το ατομικό δικαίωμα της ελεύθερης απόλαυσης της περιουσίας.
 • Την ενότητα της οικονομίας. Η εισαγωγή του ευρώ, συνιστά   ισχυρή βάση για την επίτευξη της ενοποίησης της οικονομίας, αλλά και για την προσπάθεια ώστε το ταχύτερο δυνατό να σμικρυνθούν και τελικά να εξαλειφθούν οι οικονομικές ανισότητες μεταξύ των δύο κοινοτήτων.
 • Την κατανομή των διαφόρων γεωγραφικών περιοχών υπό τον έλεγχο της μίας ή της άλλης πολιτείας με ορθολογικά κριτήρια κτημοσύνης,  οικονομικής βιωσιμότητας και, κυρίως, με σημείο αναφορά την περί  δικαίου αντίληψη των πολιτών
  • Οι περιοχές που θα επιστραφούν θα πρέπει να καθοριστούν με τρόπο ώστε η μεγάλη πλειοψηφία των  προσφύγων να βρεθεί υπό Ελληνοκυπριακή διοίκηση. Οι περιοχές αυτές θα πρέπει να αποδοθούν αμέσως, με τη λύση, στον έλεγχο των Ηνωμένων Εθνών για παράδοση στους νόμιμους ιδιοκτήτες.
  • Το μήκος της ακτής που θα αντιστοιχεί στην κάθε πλευρά, πρέπει να είναι ανάλογο με τη συνολική έκταση της κάθε πολιτείας.Η Αμμόχωστος να δοθεί στα Η.Ε. ταυτόχρονα με την έναρξη των διαπραγματεύσεων, ώστε να αρχίσει η ανοικοδόμηση της.
 • Ενα νέο σύστημα ασφαλείας που να εμπνέει εμπιστοσύνη και   στις δύο κοινότητες και να διασφαλίζει την ανεξαρτησία, τη συνταγματική τάξη και την εδαφική ακεραιότητα του κράτους, ενώ παράλληλα να μην παραχωρεί επεμβατικά δικαιώματα σε τρίτη χώρα.
 • Να μην θέτει τη συμμετοχή της Κύπρου στην Κοινή Εξωτερική   Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας της Ε.Ε. στην κρίση ξένων δυνάμεων. Το ίδιο να ισχύει και για τη σύναψη στρατιωτικών συμφωνιών, σημαντικών για την προαγωγή της στρατηγικής μας θέσης διεθνώς.
 • Να δίνει στο Ομοσπονδιακό Κράτος την άσκηση πλήρους   ελέγχου, ως απόρροια της κυριαρχίας του στον Εναέριο Χώρο, Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, Χωρικά Ύδατα και περιοχή Έρευνας και Διάσωσης, χωρίς να παραχωρούνται τέτοιες εξουσίες και δικαιώματα σε ξένα κράτη.
 • Να οδηγεί σε οριστική διευθέτηση του μεγάλου ανθρωπιστικού προβλήματος των αγνοουμένων.
 • Να προβλέπει μεταβατικές ρυθμίσεις μικρής διάρκειας, μόνο για όσο είναι απολύτως αναγκαίο μέχρις ότου ετοιμασθούν στην πράξη οι νέες δομές.
 • Να ορίζει ότι η μετάβαση από το παρόν συνταγματικό καθεστώς της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ομοσπονδιακό καθεστώς της λύσης, θα γίνει όταν είναι έτοιμες οι νέες δομές και διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία τους.

Για να είναι αποτελεσματική η στρατηγική επίλυσης του Κυπριακού είναι απαραίτητο να στηριχθούμε στους πιο κάτω βασικούς άξονες:

 • Τον τερματισμό της τουρκικής στρατιωτικής κατοχής.
 • Την πραγματική επανένωση της πατρίδας μας με κατοχυρωμένη τη μία, ενιαία και αδιαίρετη κυριαρχία, τη μία διεθνή νομική προσωπικότητα και τη μία ιθαγένεια. Η επανενωμένη Κύπρος να έχει ενιαία εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας και ασφάλειας και μια φωνή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνώς.
 • Τη συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα Ομόσπονδο κράτος.
 • Με το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα, να κατοχυρώνεται η πολιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων εθνών που καθορίζουν το δικοινοτικό χαρακτήρα της Ομοσπονδίας και τη συμμετοχή των δύο κοινοτήτων στα όργανα και τις δομές της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Το Σύνταγμα να διασφαλίζει ακόμη ότι οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε ομοσπονδιακό επίπεδο, δεν παρακωλύουν την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Κράτους. Βασική αρχή: Καμία κοινότητα να μην μπορεί να παραβιάζει τα δικαιώματα της άλλης, αλλά και καμία κοινότητα να μην μπορεί να παρακωλύει την ομαλή λειτουργία του κράτους.
 • Τη λειτουργικότητα και τη βιωσιμότητα της λύσης. Απαραίτητες προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο είναι:
  • Η σαφής διάκριση των αρμοδιοτήτων μεταξύ Εκτελεστικής, Νομοθετικής και Δικαστικής εξουσίας καθώς και η υπεροχή των νόμων του Ομοσπονδιακού Κράτους έναντι των νόμων των Ομόσπονδων Πολιτειών.
  • Η θεσμοθέτηση αποτελεσματικών μηχανισμών λήψης αποφάσεων και επίλυσης αδιεξόδων
  • Η απεμπλοκή από λύσεις που προσδίδουν πολιτικό, διοικητικό, νομοθετικό ή δικαστικό ρόλο σε ξένους.
  • Η αυστηρή εφαρμογή της αρχής του Κράτους Δικαίου.
 • Η αποτελεσματική εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου σε όλη την Κύπρο χωρίς μόνιμες παρεκκλίσεις που θα καθιστούσαν τους Κύπριους πολίτες, Ευρωπαίους πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
 • Το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Κράτους Δικαίου.
 • Ότι θα τεθεί οριστικό τέρμα στο πρόβλημα του εποικισμού και στις συνέπειες του. Ο εποικισμός που εφαρμόζεται από την Τουρκία συνιστά έγκλημα πολέμου και μείζονα απειλή για την Κύπρο. Η αποκατάσταση του δημογραφικού και πολιτισμικού χαρακτήρα της Κύπρου είναι αναγκαία για τη βιωσιμότητα της λύσης.
 • Την αναγνώριση του δικαιώματος επιστροφής των προσφύγων σύμφωνα με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο. Το ίδιο ισχύει και για το ατομικό δικαίωμα της ελεύθερης απόλαυσης της περιουσίας.
 • Την ενότητα της οικονομίας. Η εισαγωγή του ευρώ, συνιστά   ισχυρή βάση για την επίτευξη της ενοποίησης της οικονομίας, αλλά και για την προσπάθεια ώστε το ταχύτερο δυνατό να σμικρυνθούν και τελικά να εξαλειφθούν οι οικονομικές ανισότητες μεταξύ των δύο κοινοτήτων.
 • Την κατανομή των διαφόρων γεωγραφικών περιοχών υπό τον έλεγχο της μίας ή της άλλης πολιτείας με ορθολογικά κριτήρια κτημοσύνης,  οικονομικής βιωσιμότητας και, κυρίως, με σημείο αναφορά την περί  δικαίου αντίληψη των πολιτών.
 • Οι περιοχές που θα επιστραφούν θα πρέπει να καθοριστούν με τρόπο ώστε η μεγάλη πλειοψηφία των  προσφύγων να βρεθεί υπό Ελληνοκυπριακή διοίκηση. Οι περιοχές αυτές θα πρέπει να αποδοθούν αμέσως, με τη λύση, στον έλεγχο των Ηνωμένων Εθνών για παράδοση στους νόμιμους ιδιοκτήτες.
 • Το μήκος της ακτής που θα αντιστοιχεί στην κάθε πλευρά, πρέπει να είναι ανάλογο με τη συνολική έκταση της κάθε πολιτείας.
 • Η Αμμόχωστος να δοθεί στα Η.Ε. ταυτόχρονα με την έναρξη των διαπραγματεύσεων, ώστε να αρχίσει η ανοικοδόμηση της.
 • Ενα νέο σύστημα ασφαλείας που να εμπνέει εμπιστοσύνη και   στις δύο κοινότητες και να διασφαλίζει την ανεξαρτησία, τη συνταγματική τάξη και την εδαφική ακεραιότητα του κράτους, ενώ παράλληλα να μην παραχωρεί επεμβατικά δικαιώματα σε τρίτη χώρα.
 • Να μην θέτει τη συμμετοχή της Κύπρου στην Κοινή Εξωτερική   Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας της Ε.Ε. στην κρίση ξένων δυνάμεων. Το ίδιο να ισχύει και για τη σύναψη στρατιωτικών συμφωνιών, σημαντικών για την προαγωγή της στρατηγικής μας θέσης διεθνώς.
 • Να δίνει στο Ομοσπονδιακό Κράτος την άσκηση πλήρους   ελέγχου, ως απόρροια της κυριαρχίας του στον Εναέριο Χώρο, Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, Χωρικά Ύδατα και περιοχή Έρευνας και Διάσωσης, χωρίς να παραχωρούνται τέτοιες εξουσίες και δικαιώματα σε ξένα κράτη.
 • Να οδηγεί σε οριστική διευθέτηση του μεγάλου ανθρωπιστικού προβλήματος των αγνοουμένων.
 • Να προβλέπει μεταβατικές ρυθμίσεις μικρής διάρκειας, μόνο για όσο είναι απολύτως αναγκαίο μέχρις ότου ετοιμασθούν στην πράξη οι νέες δομές.
 • Να ορίζει ότι η μετάβαση από το παρόν συνταγματικό καθεστώς της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ομοσπονδιακό καθεστώς της λύσης, θα γίνει όταν είναι έτοιμες οι νέες δομές και διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία τους.

Για να είναι αποτελεσματική η στρατηγική επίλυσης του Κυπριακού είναι απαραίτητο να στηριχθούμε στους πιο κάτω βασικούς άξονες:

1.Κοινή στρατηγική με την Ελλάδα.
Λόγοι εθνικοί και συμβατικοί επιβάλλουν τη συνεχή συμπόρευση, τη στενή συνεργασία και την κοινή στρατηγική με την Ελλάδα που αποτελεί το κυριότερο στήριγμα του αγώνα μας. Ο άξονας αυτός πρέπει να περιλαμβάνει και τον αμυντικό τομέα όπου παρατηρούνται υπαναχωρήσεις από το Δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου.

2. Αξιοποίηση της συμμετοχής της Κύπρου στην Ε.Ε.
Επιβάλλεται να εργαστούμε συστηματικά για ενεργότερη ανάμιξη της Ε.Ε. στις προσπάθειες για τη λύση.

Αυτή η ανάμιξη θα πρέπει να έχει το χαρακτήρα της ενεργού επικουρικής συνδρομής της Ε.Ε. προς τον ΟΗΕ  που έχει τη βασική ευθύνη και αρμοδιότητα για την επίτευξη λύσης. Παράλληλα θα πρέπει να αξιοποιηθεί η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν στην εγκατάλειψη των αδιάλλακτων θέσεων της και για επίτευξη λύσης που θα είναι συμβατή με το κοινοτικό κεκτημένο. Η εκπλήρωση από την Τουρκία των υποχρεώσεων που της έχουν ανατεθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας θα πρέπει να είναι προϋπόθεση για τη συνέχιση του ενταξιακού της διαλόγου.

3. Διεθνής Κοινότητα
Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική με κύριο άξονα τη συμμετοχή μας στην Ε.Ε. που να οδηγεί σε συμμαχίες και συνεργασίες που θα ενισχύουν τα πολιτικά και διπλωματικά μας ερείσματα.

4.    Ενεργός εμπλοκή και των 5 μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Το Κυπριακό δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο περιοριστικής ενασχόλησης από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία. Το σύνολο των μονίμων μελών του Σ.Α. θα πρέπει να έχει λόγο και ρόλο.

5.  Τουρκοκύπριοι
Η ανάπτυξη σχέσεων σε όλα τα επίπεδα με τους Τ/Κ συμπατριώτες μας πρέπει να είναι συνεχές μας μέλημα με στόχο την ανάπτυξη κοινών και όχι χωριστών συμφερόντων. Μέσω κοινών δράσεων μπορεί να προωθηθεί η αλληλοκατανόηση και η υπέρβαση της καχυποψίας και της έλλειψης εμπιστοσύνης.

By