ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

 

Με αφορμή την υπόθεση της Ανδριανής Ιωάννου θυμίζουμε πως η λειτουργία της «επιτροπής ακίνητης περιουσίας» τίθεται παρανόμως υπεράνω του διεθνούς δικαίου και του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ. Εξάλλου είναι ανεπίτρεπτο σε ένα ημικατεχόμενο κράτος να λειτουργεί διοικητικό όργανο άσκησης εξουσίας μίας άλλης χώρας, πόσο μάλλον της κατοχικής δύναμης.

Παρατηρούμε ότι συνεχίζεται η πλήρης εξαθλίωση των ιδιοκτητών κατεχόμενων περιουσίων με την προσφυγή στην παράνομη επιτροπή καθώς επίσης και η κοροϊδία και εκμετάλλευση την οποία υφίστανται οι ιδιοκτήτες από τις κατοχικές δυνάμεις. Η προσφυγή στην εν λόγω επιτροπή αποτελεί την χειρότερη προσωπική επιλογή αλλά και την χειρότερη υπηρεσία στην πατρίδα.

Οι ευθύνες βαραίνουν την πολιτεία που δεν έδωσε στήριξη στους πρόσφυγες αλλά και ούτε και προχώρησε σε αποτελεσματικό σχεδιασμό παρεμπόδισης της προσφυγής στην εν λόγω επιτροπή.

Αντίθετα, ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ, Κωστής Ευσταθίου έχει καταθέσει πρόταση νόμου η οποία παρέχει στήριξη στους ιδιοκτήτες της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στα κατεχόμενα ή και που είναι απροσπέλαστη, ή η οικονομική αξιοποίηση της οποίας είναι πρακτικώς ή νομικώς αδύνατη, συνεπεία της Τουρκικής Εισβολής.

Συγκεκριμένα, προτείνεται το Συμβούλιο του Φορέα Ισότιμης Κατανομής να λαμβάνει «εισφορά στήριξης» επί ποσοστού 0,40% επί της αξίας οποιασδήποτε συναλλαγής ακίνητής περιουσίας ή μεταβίβασης ή πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ποσό που θα συγκεντρώνεται θα κατατίθεται σε ξεχωριστή μερίδα στο Φορέα Ισότιμης Κατανομής των Βαρών προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη, τη  βοήθεια, τη  δανειοδότηση με ευνοϊκούς ορούς έναντι δέσμευσης (όχι υποθήκευσης ούτε πώλησης) της συγκεκριμένης περιουσίας.

Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την πρόταση νομού, οι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας στα κατεχόμενα, αντί να προσφεύγουν στην παράνομη Επιτροπή Αποζημιώσεων Περιουσίων των κατεχομένων ή στην εκποίηση της ακίνητης τους περιουσίας, θα μπορούν να προσφεύγουν στο Φορέα Ισότιμης Κατανομής των Βαρών όπου μέσα από το Ταμείο Στήριξης Ιδιοκτητών Κατεχόμενων Περιουσιών θα λαμβάνουν την απαραίτητη οικονομική στήριξη.

 

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 18 Απριλίου 2019

 

Το περιεχόμενο του ανεπίσημου αντίγραφου της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα όπως δημοσιοποιήθηκε σήμερα επιβεβαιώνει την αποτυχία επανέναρξης των συνομιλιών η οποία, κατά την άποψή μας, οφείλεται στην ασάφεια ως προς τη βάση αλλά και τη διαδικασία την οποία, το κάθε ένα από τα εμπλεκόμενα μέρη προσεγγίζει και ερμηνεύει διαφορετικά.

Είναι για αυτό το λόγο που ως ΕΔΕΚ επιμένουμε στο ότι η προοπτική επανέναρξης των συνομιλιών θα ενισχυθεί εάν και εφόσον αξιοποιηθούν σωστά τα ψηφίσματα και οι αποφάσεις του ΟΗΕ τα οποία η κυβέρνηση αλλά και ο Γενικός Γραμματέας και οι εκπρόσωποί του οφείλουν να σέβονται και να προωθούν προς υλοποίηση.

Στο σημείο που έφτασαν οι διαβουλεύσεις καθώς και η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει από το Κραν Μοντανά επιβάλλουν να επαναλαμβάνουμε με κάθε ευκαιρία πως η διαδικασία επίλυσης θα πρέπει να μετακινηθεί στο πλαίσιο μίας Διεθνούς Διάσκεψης για το Κυπριακό με τη συμμετοχή των πέντε μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπως περιλαμβάνεται σε σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Θυμίζουμε πως υπάρχει και δημόσια εκδήλωση ενδιαφέροντος τόσο από τη Γαλλία όσο και από τη Ρωσία και την Κίνα για εμπλοκή τους σε αυτή τη διαδικασία.

Η Διεθνής Διάσκεψη θα πρέπει να έχει ως βάση την κατά προτεραιότητα συζήτηση της ουσίας του κυπριακού που επικεντρώνεσαι στην επίλυση της διεθνούς πτυχής του προβλήματος που συνιστά:

 • Πλήρη αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων
 • Επαναπατρισμό των εποίκων
 • Κατάργηση των αναχρονιστικών συνθηκών Εγγύησης και Συμμαχίας
 • Διαμόρφωση και κατοχύρωση συνθηκών ελεύθερης και ασφαλούς επιστροφής όλων των προσφύγων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, στις περιουσίες τους.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 17 Απριλίου 2019

ΓΕΣΥ
Βόμβα στα θεμέλια της αυτονόμησης των νοσοκομείων και του ΟΚΥΠΥ έχουν θέσει αυτοί που είχαν την ευθύνη να προτείνουν τον διορισμό του κ. Νίκολσον αλλά και αυτοί που τον αποδέχθηκαν, εν γνώση των οποίων ήταν προφανές ότι υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων

—————————————————————————————

 
Τόσο η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή όσο και η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες στις οποίες είχε προβεί πριν από ένα χρόνο η ΕΔΕΚ σχετικά με το ασυμβίβαστο του κ. Νίκολσον.
 
Με αφορμή και τους τίτλους των εφημερίδων, οφείλουμε να αναδείξουμε πως βόμβα στα θεμέλια της αυτονόμησης των νοσοκομείων και του ΟΚΥΠΥ έχουν θέσει αυτοί που είχαν την ευθύνη να προτείνουν τον διορισμό του κ. Νίκολσον αλλά και αυτοί που τον αποδέχθηκαν, εν γνώση των οποίων ήταν προφανές ότι υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων. Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου, το γεγονός ότι επιχείρησαν να στοχοποιήσουν όσους είχαν αναδείξει το σημείο του ασυμβίβαστου.
 
Η αδιαφορία την οποία επέδειξε το Υπουργείο και η κυβέρνηση για άμεση λήψη μέτρων μετά τις αρχικές καταγγελίες και την επιβεβαίωσή τους για το ασυμβίβαστο, ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόσθετες περιπλοκές όσον αφορά τη λειτουργία του Οργανισμού, δεδομένης της δυνατότητας νομικής αμφισβήτησης του συνόλου των αποφάσεων που έλαβε το διοικητικό συμβούλιο του ΟΚΥΠΥ. Χρειάζεται, ακόμη, περαιτέρω προσεκτική μελέτη για το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικού αδικήματος από πλευράς Νίκολσον, δεδομένης της συνειδητής απόκρυψης στοιχείων που αφορούσαν τον ίδιο όσο και τη σύζυγό του, τα οποία επιβεβαίωναν το ασυμβίβαστο του διορισμού του στη συγκεκριμένη θέση.
 
Τέλος, είναι λυπηρό να διαπιστώσουμε ότι για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, όπως είναι η αυτονόμηση των δημοσίων νοσοκομείων, η οποία ουσιαστικά άπτεται της ουσίας της εφαρμογής του ΓεΣΥ, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΥΠΥ, εδώ και 14 ολόκληρους μήνες, μόλις και μετά βίας διόρισε τη διευθυντική ομάδα του Οργανισμού. Με αυτούς του ρυθμούς η θετική ολοκλήρωση της αυτονόμησης φαντάζει απομακρυσμένο σενάριο.
 
Από πλευράς ΕΔΕΚ θα συνεχίσουμε να υποδεικνύουμε τις όποιες στρεβλώσεις και προβλήματα υπάρχουν με απώτερο στόχο αυτά να διορθωθούν άμεσα και να οδηγηθούμε χωρίς καθυστερήσεις στη σωστή εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας.
 
 
Λευκωσία, 6 Μαρτίου 2019

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Με αφορμή τη σημερινή δημοσιοποίηση του πορίσματος της Ερευνητικής Επιτροπής για τον Συνεργατισμό, επαναλαμβάνουμε πως οι πολιτικές ευθύνες τις οποίες η Ερευνητική Επιτροπή εντόπισε πως υπάρχουν, θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να αναληφθούν.

Την ίδια στιγμή η επίσης διαπίστωση πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών θα πρέπει να οδηγήσει σε περαιτέρω έρευνα και διενέργεια ενδεχομένως πειθαρχικών και ποινικών ερευνών σε βάρος όλων όσων εμπλέκονται σε αυτές.

Ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι αυτού του μεγέθους σκάνδαλο, όπως είναι η κατάρρευση και πώληση του Συνεργατισμού, δεν θα έχει την ίδια τύχη που είχε το σκάνδαλο του Χρηματιστήριου, το σκάνδαλο των Κυπριακών Αερογραμμών και το σκάνδαλο της οικονομίας το οποίο παραμένει σε εκκρεμότητα.

Λευκωσία, 6 Μαρτίου 2019

ΕΔΕΚ ΓΡΟΘΙΑ

Όσοι ειλικρινά ενδιαφέρονται για μια πραγματική λύση στο κυπριακό, μία λύση αληθινά δημοκρατική και λειτουργική, θα πρέπει να συμβάλουν ώστε η διαδικασία και η βάση των συνομιλίων να μετακινηθεί προς μια πιο θετική κατεύθυνση όπως είναι η διαδικασία στο πλαίσιο μιας Διεθνούς Διάσκεψης.

Στη Διεθνή Διάσκεψη να συμμετέχουν τα Πέντε Μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Ε.Ε., η Κυπριακή Δημοκρατία και οι εγγυήτριες δυνάμεις. Στη διάσκεψη να γίνει κατά προτεραιότητα συζήτηση της διεθνούς πτυχής του Κυπριακού, που συνιστά:

 • Πλήρη αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων
 • Επαναπατρισμό των εποίκων
 • Κατάργηση των αναχρονιστικών συνθηκών Εγγύησης και Συμμαχίας
 • Διαμόρφωση και κατοχύρωση συνθηκών ασφαλούς και ελεύθερης επιστροφής όλων των προσφύγων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, στις περιουσίες τους.

Ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην εν εξελίξει διερευνητική διαδικασία της εκπροσώπου του Γ.Γ. θα θέσει τα πιο πάνω τα ζητήματα επιτακτικά.

Η επανάληψη της ίδιας διαδικασίας όπου στο παρελθόν οδήγησε δύο φορές σε αποτυχία, στο Σχέδιο Ανάν και στην Πενταμερή Διάσκεψη στο Κραν Μοντανά, στην ουσία δεν μπορεί να εγγυηθεί επιτυχία.

 

Λευκωσία, 28 Ιανουαρίου 2019

Χαιρετίζουμε την πρόταση της Υπουργού Εργασίας για αυξήσεις στους χαμηλοσυνταξιούχους καθώς είναι ένα μέτρο προς την ορθή κατεύθυνση.

Θυμίζουμε πως πρόταση της ΕΔΕΚ είναι η κυβέρνηση να προχωρήσει τάχιστα σε κλιμακωτή αύξηση των χαμηλών συντάξεων έως τα χίλια ευρώ.

Τονίζουμε την ανάγκη να ενισχυθούν τα στοχευμένα μέτρα κοινωνικής πολιτικής ώστε οι πόροι να διατίθενται για τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού με στόχο τη  βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και τη σμίκρυνση του χάσματος οικονομικής ανισότητας μεταξύ των χαμηλών και υψηλών οικονομικών στρωμάτων.

 

Λευκωσία, 24 Ιανουαρίου 2019

Είναι πρωτοφανής, όσο και παράλογη νομικώς και λογικώς, η θέση της Κυβέρνησης δια στόματος του Υπουργού Υγείας για το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων του κ. Νίκολσον. Για τους δικούς της λόγους επιμένει στην παράνομη πρόσληψή του, παρά το γεγονός ότι η εν δυνάμει διαπλοκή του ίδιου δεν εξαντλείται στο ποιων συνεργατών του τα συμφέροντα προωθεί, αλλά επεκτείνεται και στο ποιων από τους ανταγωνιστές του τα συμφέροντα αποκλείει σε προσφορές και συμβάσεις.

Λευκωσία, 24 Ιανουαρίου 2019

 

Χαιρετίζουμε τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διεξαγωγή μελέτης καθώς και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες με στόχο την καλύτερη οργάνωση των φάσεων υποδοχής στη δημόσια εκπαίδευση των μαθητών με μεταναστευτική βιογραφία.

Η υιοθέτηση καλών πρακτικών, που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την ένταξη παιδιών προσφύγων και μεταναστών στο σχολικό σύστημα της χώρας υποδοχής και η αξιοποίηση ανάλογων προγραμμάτων για την ομαλή ένταξή τους στο σχολικό σύστημα και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον της Κύπρου αποτελούσε και αποτελεί διαχρονικό αίτημα της ΕΔΕΚ.

 

Λευκωσία, 14 Ιανουαρίου 2019

Εκποιήσεις Ακινήτων

Μετά από τη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών όπου ο Υπουργός Οικονομικών μας ενημέρωσε για το Σχέδιο Εστία και τα χρονοδιαγράμματα σε σχέση με την υλοποίηση του, ως ΕΔΕΚ έχουμε να διαπιστώσουμε ότι τα ερωτηματικά και οι ανησυχίες που υπήρχαν και οι οποίες μας οδήγησαν στο σταύρωμα του κονδυλίου, δεν έχουν απαντηθεί.

Εξακολουθεί, για παράδειγμα, να παραμένει το ερώτημα τι θα συμβεί με εκείνους τους δανειολήπτες που θα ενταχθούν στο Εστία αλλά με την πάροδο του χρόνου τα εισοδήματά τους θα αποκατασταθούν. Αυτοί θα εξακολουθούν να επωφελούνται από το Εστία;

Την ίδια στιγμή έχουμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις:

 1. Εξακολουθούν να παραμένουν εκτός του Σχεδίου Εστία οι συμπολίτες μας οι οποίοι υπήρξαν θύματα της οικονομικής κρίσης και που είτε έχουν μείνει άνεργοι είτε τα εισοδήματά τους έχουν μειωθεί δραστικά ώστε να μην μπορούν να καλύψουν τις δόσεις του δανείου τους.
 2. Γίνεται συνεπώς πλήρως αντιληπτό ότι το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ δεν είναι ένα εργαλείο κοινωνικής πολιτικής του κράτους, αλλά  ένα εργαλείο που στην ουσία καλείται ο φορολογούμενος πολίτης να συνεισφέρει μέσω του κρατικού προϋπολογισμού για απομόχλευση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών. Ακόμη πιο παράλογο για εμάς, είναι η ευθύνη της καταβολής του 1/3 της δόσης του δανείου να εξακολουθήσει να καταβάλλεται στο Φορέα που θα αγοράσει από τραπεζικά ιδρύματα δάνεια που θα εμπίπτουν στο ΕΣΤΙΑ ακόμη και αν ο ίδιος ο Φορέας δεν θα έχει προχωρήσει σε συνομολόγηση συμφωνίας με το Κράτος.
 3. Αναντίλεκτο γεγονός εξακολουθεί να παραμένει το ότι το Σχέδιο Εστία εκπονήθηκε για λογαριασμό του Συνδέσμου Τραπεζών από τον οίκο Freshfields, τον ίδιο οίκο που ανέλαβε και τη σύνταξη της μελέτης για τον Συνεργατισμό. Συνεπώς οι όποιες διαφοροποιήσεις έγιναν σε αυτό από το αρχικό Σχέδιο όπως αυτό είχε κατατεθεί τον Ιούλιο μέχρι το δεύτερο διαφοροποιημένο του Νοεμβρίου του 2018 κινήθηκαν προς την πλευρά των τραπεζών.

Με βάση αυτά τα δεδομένα που έχουμε ενώπιόν μας ως ΕΔΕΚ δεν μπορούμε να συναινέσουμε στην αποδέσμευση του κονδυλίου για το ΕΣΤΙΑ, η οποία αναμένεται να αποσταλεί από το Υπουργείο τις προσεχείς μέρες.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 7 Ιανουαρίου 2019

Κύπρος - Ευρωπαική Ένωση

Μέσα από τη σημερινή συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος», προκύπτουν αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία:

1. Διαπιστώνεται η στάση της Τουρκίας και κυρίως το γεγονός ότι η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται για μια δημοκρατική και λειτουργική λύση αλλά για μία λύση που να προστατεύει τα δικά της επεκτατικά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο μέσα από τον έλεγχο που θα ασκεί στην Κυπριακή Δημοκρατία.

2.Σημαντική η διαπίστωση του Προέδρου για το τι έγινε στο Κραν Μοντανά όπου καταρρίπτει την επιχειρηματολογία ότι στο Κραν Μοντανά ήμασταν κοντά σε λύση. Όμως την ίδια στιγμή η όποια νέα διαδικασία δεν μπορεί να αρχίζει από εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντανά γι’ αυτό και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει με τις παρεμβάσεις του να μετακινήσει τόσο τη διαδικασία όσο και τη βάση συνομιλιών προς μια πιο θετική κατεύθυνση (σύγκληση διεθνούς διάσκεψης και κατά προτεραιότητα συζήτηση της διεθνούς πτυχής).

3. Από τη στιγμή που ο Πρόεδρος διαπιστώνει πρόνοιες οι οποίες έγιναν αποδεκτές και οι οποίες δεν συμβαδίζουν με την έννοια ενός κανονικού κράτους, θα πρέπει να διεκδικήσει την πλήρη εφαρμογή όλων των στοιχείων που συνθέτουν το ευρωπαϊκό κεκτημένο ώστε να είναι η Κύπρος μία κανονική χώρα μέλος της Ε.Ε.

Λευκωσία, 30 Δεκεμβρίου 2018