ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Χαιρετίζουμε τις δηλώσεις της κ. Μογκερίνι σχετικά με το 54ο Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ – Τουρκίας καθώς αυτές είναι προς την ορθή κατεύθυνση.

Ανάμεσα στα θετικά στοιχεία της δήλωσης ξεχωρίζουμε την ξεκάθαρη αναφορά και αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με τις τουρκικές δηλώσεις για τις γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ.

Αυτές οι δηλώσεις είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να τύχουν αξιοποίησης από την Κυπριακή Κυβέρνηση.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 15 Μαρτίου 2019

Οι σημερινές ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα στο «Γλαύκος» είναι πολύ σημαντικές και επιβεβαιώνουν τη σπουδαιότητα της Κύπρου στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής.

Για την ΕΔΕΚ είναι ξεκάθαρο πως οι σημερινές ανακοινώσεις αποτελούν έναν πρόσθετο λόγο για συνέχιση και ολοκλήρωση του ενεργειακού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πάγια θέση της ΕΔΕΚ είναι πως η αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της Κύπρου μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την ολοκλήρωση του ενεργειακού προγράμματος, τη σωστή αξιοποίηση του φυσικού αερίου και την περαιτέρω αναβάθμιση των τριμερών συνεργασιών με τις χώρες της περιοχής και με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2019

ΕΔΕΚ ΓΡΟΘΙΑ

Η διολίσθηση προς συνεχόμενα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) τα οποία είναι ευνοϊκά για το κατοχικό καθεστώς, οδηγούν σε άμεση ή έμμεση μορφή αναβάθμισής του και την ίδια στιγμή κινούνται προς την κατεύθυνση του οράματος του Ντενκτάς για τη δημιουργία «δυο κρατών» τα οποία να βρίσκονται το ένα πλάι στο άλλο και να συνεργάζονται ειρηνικά.

Κατά την άποψή μας η υιοθέτηση ΜΟΕ θα πρέπει να κινείται παράλληλα και σε συνάρτηση με την πρόοδο για λύση του Κυπριακού.

Την ώρα που η Τουρκία και το κατοχικό καθεστώς επιδεικνύουν αδιαλλαξία, κωλυσιεργία και επιδιώκουν την κατοχύρωση προσθετών κεκτημένων στη μορφή της λύσης, η πλευρά μας είναι αδιανόητο να συναινεί σε ΜΟΕ τα οποία εκφυλίζουν την ουσία του κυπριακού ως θέματος εισβολής, συνεχιζόμενης κατοχής και εθνοκάθαρσης

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 27 Φεβρουαρίου 2019

Η «Γαλάζια Πατρίδα» επιβεβαιώνει τις βλέψεις της Τουρκίας για επέκταση των θαλασσίων συνόρων της κατά παράβαση της Συνθήκης της Λωζάνης

Η ναυτική άσκηση της Τουρκίας με την κωδική ονομασία «Γαλάζια Πατρίδα», στην ουσία επιβεβαιώνει τις βλέψεις της Τουρκίας για επέκταση των θαλασσίων συνόρων της, κατά παράβαση της Συνθήκης της Λωζάνης, σε βάρος της Κύπρου, στην Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή, και της Ελλάδας στο Αιγαίο.

Απώτερος στόχος της Τουρκίας να καταστεί μία ισχυρή περιφερειακή δύναμη με παγκόσμια εμβέλεια.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 27 Φεβρουαρίου 2019

Αναμένουμε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πλήρη ενημέρωση για το περιεχόμενο της σημερινής συνάντησης με τον κατοχικό ηγέτη.

Σημειώνουμε πως από τη μέχρι σήμερα εμπειρία, διαπιστώνεται πως από τα όποια μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης έχουν αποφασισθεί οι ευνοούμενοι ήταν το κατοχικό καθεστώς και όχι η επίλυση του κυπριακού.

Θυμίζουμε πως το κυπριακό δεν είναι ένα πρόβλημα που λύνεται με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης αλλά είναι ένα διεθνές θέμα παράνομης, συνεχιζόμενης εισβολής και εθνοκάθαρσής.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 26 Φεβρουαρίου 2019

Σαν σήμερα πριν από πενήντα χρόνια, στις 25 Φεβρουάριου 1969, σε δημοσιογραφική Διάσκεψη του Βάσου Λυσσαρίδη στο ξενοδοχείο «Λήδρα Πάλας», ανακοινώθηκε η κομματική διακήρυξη της Ενιαίας Δημοκρατικής Ένωσης Κέντρου (Ε.Δ.Ε.Κ.) και η ίδρυση οργάνωσης νεολαίας με το όνομα Ενιαία Δημοκρατική Ένωσις Νέων (Ε.Δ.Ε.Ν.). Σύμφωνα με την εφημερίδα «Φιλελεύθερος» («Ο Λυσσαρίδης ανεκοίνωσε χθες τας αρχάς της ΕΔΕΚ», 26 Φεβρουαρίου 1969), στις προγραμματικές αρχές της ΕΔΕΚ περιλαμβάνονταν, ανάμεσα σε άλλα, τα πιο κάτω:

 1. «Διακομματικήν πολιτικήν επί του Κυπριακού. Υπό τας σημερινάς συνθήκας υποστηρίζεται η εφικτή λύσις ως την διεκήρυξεν ο Πρόεδρος Μακάριος.
 2. Φιλία με όλους τους λαούς και συμμαχία με τας δυνάμεις, που αγωνίζονται διά πλήρη εθνικήν ελευθερίαν. Αδέσμευτος εξωτερική πολιτική της θετικής ουδετερότητας.
 3. Η αγροτική εκκλησιαστική περιουσία, τα χαμηλά δάση και η χαλίτικη γη ν’ αποδοθούν εις τους καλλιεργητάς. Ενίσχυσις του Συνεργατικού Κινήματος.
 4. Αι χώραι που εισάγουν προϊόντα των εις Κύπρον ν’ απορροφούν συγκεκριμένον ποσοστόν κυπριακών προϊόντων.
 5. Συμμετοχή των εργατικών παραγωγικών τάξεων εις την κατοχήν των μέσων παραγωγής.
 6. Εφαρμογή γενικού κρατικού σχεδίου παροχής ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως.
 7. Δωρεάν παιδεία. Οργάνωσις υποτροφιών και προσαρμογή της παιδείας ώστε να γίνη κτήμα του λαού.
 8. Εθνικοποίησις των ξένων μεταλλείων.
 9. Ουσιαστικός κρατικός έλεγχος Τραπεζών.
 10. Δημιουργία λαϊκής στέγης».

Πενήντα χρόνια μετά, η ΕΔΕΚ εξακολουθεί να αγωνίζεται για μια δίκαιη, δημοκρατική και βιώσιμη λύση του κυπριακού, με ίσα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα για όλους τους πολίτες, εμβολιασμό των αρχών του σοσιαλισμού στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή των πολιτών με πρώτιστη έγνοια την κοινωνική συνοχή και την άμβλυνση του χάσματος μεταξύ των ασθενέστερων και υψηλών εισοδηματικών τάξεων.

Όπως έγραφε ο Τύπος της εποχής:

«Η ΕΔΕΚ εν τη ουσία αποτελεί την μόνην διέξοδον διά την λαϊκήν εθνικήν ενότητα και ταυτοχρόνως έπαλξιν διά την προώθησιν των λαϊκών δικαίων και προβλημάτων».  

(Μάχη, «Θριαμβευτική ήτο η πορεία της ΕΔΕΚ εις την Λάρνακα», 11 Μαρτίου 1969).

Λευκωσία, 25 Φεβρουαρίου 2019

Χαιρετίζουμε την ξεκάθαρη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας για την ανάγκη κατάργησης των εγγυήσεων και διατήρησης των όρων εντολής της ειρηνευτικής δύναμης χωρίς οποιαδήποτε αλλαγή

Χαιρετίζουμε την ξεκάθαρη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας για την ανάγκη κατάργησης των εγγυήσεων και διατήρησης των όρων εντολής της ειρηνευτικής δύναμης χωρίς οποιαδήποτε αλλαγή.

Ως Κυπριακή Δημοκρατίας οφείλουμε να  διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε τις καλές σχέσεις με τη Ρωσία και την ίδια στιγμή να αξιοποιήσουμε τις προοπτικές ενίσχυσης των σχέσεων της Κύπρου με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και η Γερμανία, με άξονα το ενεργειακό και τη διαμόρφωση κοινής πολιτικής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θυμίζουμε πως πάγιο αίτημα της ΕΔΕΚ είναι η μετακίνηση του Κυπριακού προς μία πιο θετική κατεύθυνση όπως είναι η διαδικασία στο πλαίσιο μιας Διεθνούς Διάσκεψης.

Στη Διεθνή Διάσκεψη να συμμετέχουν τα Πέντε Μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Ε.Ε., η Κυπριακή Δημοκρατία και οι εγγυήτριες δυνάμεις. Στη διάσκεψη να γίνει κατά προτεραιότητα συζήτηση της διεθνούς πτυχής του Κυπριακού, που συνιστά:

 • Πλήρη αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων
 • Επαναπατρισμό των εποίκων
 • Κατάργηση των αναχρονιστικών συνθηκών Εγγύησης και Συμμαχίας
 • Διαμόρφωση και κατοχύρωση συνθηκών ασφαλούς και ελεύθερης επιστροφής όλων των προσφύγων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, στις περιουσίες τους.

Λευκωσία, 22 Φεβρουαρίου 2019

 

Καταδικάζουμε τις ενέργειες της Τουρκίας και του κατοχικού στρατού στην περιοχή των Στροβιλιών και την προσπάθειά τους να δημιουργήσουν νέα τετελεσμένα στην περιοχή.

Οφείλουμε να τονίσουμε πως τόσο τα γεγονότα στα Στροβίλια όσο και εκείνα στη Δένεια επιβάλλουν από πλευράς Ηνωμένων Εθνών τη λήψη δραστικών και άμεσων πρωτοβουλιών για τερματισμό αυτών των φαινομένων. Δηλώσεις από πλευράς Ουνφικύπ, όπως η χθεσινή, όπου παρουσιάζεται το όλο συμβάν ως ένα ασήμαντο γεγονός για το οποίο οι δύο πλευρές πρέπει να συνεργαστούν, δεν βοηθούν και δεν λύνουν το πρόβλημα.

Η επαναλαμβανόμενη προκλητική και επεκτατική ενέργεια του τουρκικού στρατού αποτελεί έναν πρόσθετο λόγο που επιβάλλει η Κυπριακή Δημοκρατία να προχωρήσει σε όλα τα απαραίτητα βήματα ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της παρουσίας της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο χωρίς να υπάρχει ανά εξάμηνο η απειλή για αλλαγή των όρων εντολής της.

Τέλος, επαναλαμβάνουμε πως τα γεγονότα αυτά αποτελούν την καλύτερη απάντηση σε όσους επιθυμούν συνέχιση της παρουσίας των κατοχικών στρατευμάτων μετά τη λύση του Κυπριακού στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες (είτε 30ης Ιουνίου είτε 4ης Ιουλίου). Η κατάργηση της συνθήκης Εγγύησης και Συμμαχίας και η αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων πριν από την εφαρμογή της συμφωνίας κατά το προηγούμενο της ενοποίησης της Γερμανίας και η εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου χωρίς παρεκκλίσεις πρέπει να γίνει προτεραιότητα των επίλογων μας και των προτάσεων που καταθέτουμε.

 

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 22 Φεβρουαρίου 2019

Η έκθεση για την Τουρκία την οποία υιοθέτησε χθες η Επιτροπή Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει θετικά αλλά και αρνητικά στοιχεία.

Ανάμεσα στα θετικά στοιχεία τα οποία πρέπει να τύχουν αξιοποίησης και εκμετάλλευσης από την κυπριακή κυβέρνηση είναι φυσικά το ότι καλείται η Τουρκία να:

 • Αρχίσει την αποχώρηση των στρατευμάτων της από την Κύπρο.
 • Αποδώσει την περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου στα Ηνωμένα Έθνη, σύμφωνα με το ψήφισμα 550 του Σ.Α.
 • Απόσχει από κάθε ενέργεια που διαφοροποιεί το δημογραφικό ισοζύγιο στο νησί.
 • Σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου στην ΑΟΖ της.

Ανάμεσα στα πολύ αρνητικά στοιχεία της έκθεσης είναι η αναφορά για συνέχιση της ad hoc επιτροπής για προετοιμασία των Τουρκοκυπρίων και εξοικείωσή τους με το κεκτημένο ενώ η διαδικασία συνομιλιών δεν είναι σε εξέλιξη και αφού το πλαίσιο εναρμόνισης αφορά υποψήφια προς ένταξη κράτη.

Καλούμε την κυβέρνηση να διαμορφώσει ένα επαρκές και αποτελεσματικό δίκτυο συνεργασίας με τη θεσμική εκπροσώπηση της Κύπρου στην ΕΕ, τον Κύπριο Επίτροπο, τα κόμματα και τους ευρωβουλευτές τους, ώστε να εργαστούν συλλογικά και συστηματικά για αδρανοποίηση ή και διαφοροποίηση των αρνητικών στοιχείων της έκθεσης προς θετική κατεύθυνση.

Η συζήτηση για αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας επιβεβαιώνει ότι η προοπτική της ειδικής σχέσης κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος.

Για την ΕΔΕΚ δεν είναι νοητή η όποια εμπορική, πολιτική ή και οικονομική αναβάθμιση της σχέσης της Τουρκίας με την Ε.Ε  εάν προηγουμένως δεν υλοποιήσει τις κυπρογενείς της υποχρεώσεις.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 21 Φεβρουαρίου 2019

ΣΥΜΒΟΥΛΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η υπονομευτική πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας συνεπικουρούμενη από τις ΗΠΑ, αυτή τη φορά εκδηλώθηκε στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στη Γενεύη, με επίκεντρο δήθεν τα ανθρώπινα δικαιώματα σε μια προσπάθεια μερικής αποκατάστασης και νομιμοποίησης του εποικισμού στην κατεχόμενη πατρίδα μας.

Την ίδια ώρα που ΗΠΑ και Βρετανία ενδιαφέρονται και κόπτονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα των εποίκων (ο εποικισμός σύμφωνα με τη Διεθνή Συνθήκη της Γενεύης του 1949 αποτελεί έγκλημα πολέμου) δεν έχουμε διαπιστώσει να υπάρχει το ίδιο ενδιαφέρον και ευαισθησία για την αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων:

 • των προσφύγων που για 45 χρόνια βρίσκονται μακριά από τις περιουσίες τους, μετά τον βίαιο διωγμό τους το 1974
 • των οικογενειών των ατόμων που εξακολουθούν να αγνοούνται λόγω της εγκληματικής συμπεριφοράς της Τουρκίας
 • των εγκλωβισμένων μας.

Οφείλουμε να χαιρετίσουμε τη στάση της κυπριακής αντιπροσωπείας  διά του μονίμου αντιπροσώπου της Κύπρου στη Γενεύη, κ. Γιώργου Κασουλίδη, για τη σθεναρή στάση που τήρησε.

Όμως δυστυχώς πρέπει να διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν και πολιτικές θέσεις τις οποίες υπερασπίζονται διάφορες πολιτικές δυνάμεις που ευνοούν αυτή την επιλεκτικοί πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας και των ΗΠΑ, με θέσεις όπως για παράδειγμα:

 • Η αποδοχή νομιμοποίησης 130 και πλέον χιλιάδων εποίκων με τη λύση, οι οποίοι έχουν δήθεν την υπηκοότητα του κατοχικού καθεστώτος.
 • Το ότι αποδέχονται τον πρώτο λόγο στις περιουσίες να τον έχουν οι σημερινοί χρήστες (παράνομοι έποικοι)
 • Το ότι αποδέχονται οι κύπριοι πολίτες με τη λύση να ταξινομηθούν σε 4 διαφορετικές κατηγορίες με διαφορετικά δικαιώματα, ανθρώπινα και πολιτικά ή κάθε μία.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 17 Φεβρουαρίου 2019