ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΥΓΕΙΑ

Για ακόμα μια φορά επιβεβαιώνεται η προχειρότητα με την οποία αρμόδιοι φορείς για την εφαρμογή του ΓεΣΥ αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα που έχουν σχέση με τη σωστή εφαρμογή του:

  1. Είναι πολύ καλά γνωστό ότι μέχρι πρόσφατα και πριν από τις δημόσιες τοποθετήσεις της ΕΔΕΚ μιλούσαν για κρατικές εγγυήσεις των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Σήμερα αναφέρονται σε κάλυψη ελλειμάτων στον προϋπολογισμό του ΟΑΥ.
  2. Σύμφωνα με την νομοθεσία ο ΟΑΥ διαχειρίζεται τον σφαιρικό προϋπολογισμό ο οποίος προέρχεται από τις εισφορές όπως έχουν καθοριστεί με βάση τη νομοθεσία. Η οποιαδήποτε επιπλέον συνεισφορά του κράτους συνιστά κρατική ενίσχυση.
  3. Αυτή η κάλυψη των ελλειμάτων για τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια αναφέρθηκε ότι θα ισχύει για τα δύο πρώτα χρόνια. Μετά την εκπνοή του χρόνου αυτού σε περίπτωση ελλειμάτων τι θα γίνει;
  4. Ενώ οι πολίτες συνεισφέρουν στο ΓεΣΥ για να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σε περίπτωση καταβολής των εβδομήντα εκατομμυρίων για το 2020, οι πρόσθετες επιβαρύνεις του φορολογούμενου πολίτη θα φτάσουν τα τριακόσια εκατομμύρια.

Άρα πού βρίσκεται ο σφαιρικός προϋπολογισμός; Πώς διαχειρίζονται τα χρήματα του φορολογούμενου πολίτη; Γιατί πρέπει να προκύπτουν ελλείματα μέσα από τη διαχείριση; Επειδή, προφανώς, δεν υπάρχει σωστή εφαρμογή του ΓεΣΥ, σωστός προγραμματισμός, και ισχυρός εποπτικός έλεγχος.

Όλα αυτά οφείλονται στο ότι δυστυχώς για κάποιους το ΓεΣΥ έχει γίνει χρηματιστηριακό και όχι υπηρεσία κοινωνικής προσφοράς στους πολίτες.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 17 Ιανουαρίου 2020

Η εξήγηση που δίνεται από πλευράς υπουργείου Υγείας για τις κρατικές εγγυήσεις για τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια είναι μία προσπάθεια συσκότισης, παραπλάνησης και παραπληροφόρησης.

Από τη στιγμή που γίνεται λόγος για ελλείματα, θα πρέπει να τονίσουμε ότι το 2020 ο ΟΚΥΠΥ θα έχει περίπου 230 εκατομμύρια ελλείματα με βάση τον προϋπολογισμό του. Εάν προκύψουν και 70 εκατομμύρια έλλειμα από πλευράς ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, θα έχουμε περίπου 300 εκατομμύρια έλλειμα. Τα ελλείματα αυτά θα κληθεί να τα καλύψει ο φορολογούμενος πολίτης ο οποίος υπερχρεώνεται αφού αφενός πληρώνει τις εισφορές του στο πλαίσιο του σφαιρικού προϋπολογισμού για το ΓεΣΥ και την ίδια στιγμή καλείται να καλύψει και άλλα 300 εκατομμύρια από ελλείματα τα οποία προκύπτουν λόγω λανθασμένης εφαρμογής του ΓεΣΥ.

Το ότι το έτος 2019-2020 παρουσιάζεται ως μία περίοδος οικονομικής άνεσης, οφείλεται στο ότι δημιουργούνται στον ΟΑΥ «πλεονάσματα» από 4 διαφορετικές πηγές:

1. Η μία πηγή είναι το ότι ο πολίτης ξεκίνησε να πληρώνει συνδρομή στο ΓεΣΥ τρεις μήνες πριν από την περίοδο έναρξης εφαρμογής του.

2. Η δεύτερη πηγή είναι από τη λειτουργία ορισμένων ταμείων υγείας που συνεχίζουν να λειτουργούν (π.χ. τραπεζικών υπαλλήλων, ημικρατικών οργανισμών κ.ά.) και από αριθμό πολιτών που χρησιμοποιούν την κάλυψη από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και όχι το ΓεΣΥ, παρόλο που συνεισφέρουν σε αυτό.

3. Η τρίτη πηγή προκύπτει από την αδυναμία του ΟΚΥΠΥ να τιμολογήσει σε πραγματικές αξίες τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει με αποτέλεσμα να παραμένει πλεόνασμα αρκετών εκατομμυρίων στον ΟΑΥ για τους πρώτους 7 μήνες.

4. Η τέταρτη πηγή είναι το ποσοστό που καταβάλλεται στο ΓεΣΥ από το μέρισμα που παραχωρούν οι εταιρείες στους μετόχους τους. Είναι γνωστό πως αρκετές υπεράκτιες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και κάνουν τζίρο εκατομμυρίων, οι μέτοχοί τους δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και δεν κάνουν χρήση των υπηρεσιών του ΓεΣΥ. Ο κίνδυνος οι εταιρείες αυτές να διεκδικήσουν να μην γίνεται αποκοπή του ποσού αυτό είναι μεγάλος με σοβαρές συνέπειες.

Συνεπώς δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε διότι τα πλεονάσματα είναι πλασματικά και οι «ισχνές αγελάδες» έπονται.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 16 Ιανουαρίου 2020

Με αφορμή τη σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα πρέπει να ξεκαθαριστεί από πλευράς κυβέρνησης κατά τρόπο σαφή:

  • Η οποιαδήποτε κρατική εγγύηση σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια και η οποιαδήποτε υποχρέωση από πλευράς κράτους να καλύψει ελλείματα, θα θεωρηθεί κρατική ενίσχυση, γεγονός που απαγορεύεται από την ΕΕ;
  • Για τη σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει ερωτηθεί η ΕΕ;
  • Έχουν ληφθεί διαβεβαιώσεις από την ΕΕ ότι μπορεί να υλοποιηθεί;
  • Ο Έφορος Κρατικών Ενισχύσεων έχει ερωτηθεί και έχει εκφράσει άποψη για την εν λόγω απόφαση;
  • Για πόσο χρονικό διάστημα θα παρέχεται η κρατική εγγύηση;

Εάν για όλα τα πιο πάνω δεν υπάρχουν σχετικές απαντήσεις που να διασφαλίζουν την εφαρμογή της συγκεκριμένης πρόνοιας, τότε η συγκεκριμένη κίνηση ευλόγως μπορεί να θεωρηθεί είτε προχειρότητα είτε σκοπιμότητα για εξυπηρέτηση, προφανώς, συγκεκριμένων στόχων.

Ας μην ξεχνάμε ότι για τα δημόσια νοσηλευτήρια η κάλυψη των ελλειμάτων ισχύει μόνο για πέντε χρόνια.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 15 Ιανουαρίου 2020

Με αφορμή τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες σχετικά με το μνημόνιο ένταξης των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων στο Γενικό Σχέδιο Υγείας, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η ένταξη των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων αποτελεί μια θετική εξέλιξη η οποία σαφώς θα ενισχύσει την προσφορά υψηλού επιπέδου ιατρικής περίθαλψης στους πολίτες.

Την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν και δύο ζητήματα τα οποία δημιουργούν σοβαρές αμφιβολίες και θα πρέπει οι αρμόδιοι φορείς να δώσουν συγκεκριμένες διευκρινήσεις.

Το πρώτο ζήτημα είναι το θέμα της εγγύησης από πλευράς κράτους για την ένταξη των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Αυτό θα έπρεπε πριν κατοχυρωθεί, να γίνει διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα από την πλευρά του κράτους να προσφέρει τέτοια εγγύηση. Και αυτό δεδομένου ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να θεωρηθεί κρατική ενίσχυση, την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση το απαγορεύει και στο τέλος αντιλαμβάνεστε ότι θα μείνουν όλα αιωρούμενα με όλους τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται.

Και αυτό ακριβώς λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι και στην περίπτωση των δημοσίων νοσηλευτηρίων αυτή η κάλυψη των όποιων τυχών ελλειμάτων θα είναι μόνο για τα 5 χρόνια της λειτουργίας του ΓεΣΥ.

Εδώ ακριβώς είναι που τέθηκε ακόμα ένα ζήτημα που είδαμε μερικές μέρες προηγουμένως όταν συζητήθηκε και ο προϋπολογισμός του ΟΚΥΠΥ ότι τον 4ο χρόνο από την εφαρμογή του ΓεΣΥ προβλέπεται ο δημόσιος τομέας θα έχει ελλείματα που θα πλησιάζουν τα 140 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ως εκ τούτου τίθεται και εκεί ένα τεράστιο πρόβλημα ότι ο κίνδυνος πια αδυναμίας κάλυψης αυτών των ελλειμάτων να οδηγήσει και τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε πλήρη απαξίωση με όλους τους κίνδυνους που συνεπάγονται για τη σωστή εφαρμογή του ΓεΣΥ. Γι’ αυτό οι αρμόδιοι οφείλουν να δώσουν άμεσες απαντήσεις, τεκμηριωμένες και στη βάση του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 11 Ιανουαρίου 2020

Η συμμετοχή των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων είναι μία σημαντική απόφαση που θα βοηθήσει και θα συμβάλει στην εφαρμογή του ΓεΣΥ και στην προσφορά υπηρεσιών στους πολίτες.

Για να μπορέσουν όμως τα ιδιωτικά και τα δημόσια νοσηλευτήρια να λειτουργήσουν σε ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο με αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης προς τους πολίτες, επιβάλλεται η ενίσχυση των κρατικών νοσηλευτηρίων και η άμεση αναδιοργάνωση και αναβάθμισή τους.

Μας ανησυχεί που οι προβλέψεις του ΟΚΥΠΥ αναφέρουν πως κατά τον τέταρτο χρόνο εφαρμογής του ΓεΣΥ τα ελλείματα των αυτονομημένων νοσοκομείων θα πλησιάσουν περίπου τα 140 εκατομμύρια. Για να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο και για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να λειτουργήσουν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον τα δημόσια νοσηλευτήρια, χρειάζεται να ληφθούν άμεσα πολιτικές αποφάσεις επίλυσης των υφιστάμενων προβλημάτων.

Οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να ρυθμίζουν τα προβλήματα που διαπιστώνονται στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, να διαφοροποιούν τον τρόπο αμοιβής των προσωπικών γιατρών, να εξασφαλίζουν την δυνατότητα άμεσης πρόσβασης και διευκόλυνσης στον ειδικό γιατρό για να γίνουν αποσυμφορήσεις και μείωση των λιστών αναμονής και να ενισχυθούν τα δημόσια νοσηλευτήρια με ιατρικό εξοπλισμό και προσωπικό.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 10 Ιανουαρίου 2020

Μέσα από την κατάθεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥΠΥ) έχει για ακόμα μια φορά επιβεβαιωθεί ότι ο δημόσιος τομέας υγείας, δηλαδή τα κρατικά νοσηλευτήρια αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα τα οποία χρήζουν άμεσης διαχείρισης και επίλυσης.

Συγκεκριμένα, τα πλέον σοβαρά από αυτά είναι η μαζική φυγή ιατρών από τον δημόσιο τομέα και η διαδικασία αντικατάστασής τους έτσι ώστε το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας να παραμένει υψηλό.

Όμως την ίδια στιγμή μέσα από τα όσα είχαν προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια, διαπιστώνεται μια δυσλειτουργία όσον αφορά τη σωστή αυτονόμηση σε διοικητικό και σε οικονομικό επίπεδο έτσι ώστε με την ολοκλήρωση της πενταετίας να έχουν εξαλειφθεί τα οποιαδήποτε ελλείματα και να μην χρειάζεται κρατική ενίσχυση. Ένα ενδεχόμενο που αν δεν ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία, ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του δημόσιου τομέα και πολύ περισσότερο το θέμα της αυτονόμησης.

Από την πλευρά της ΕΔΕΚ έχουμε κατ’ επανάληψη υποδείξει διαδικασίες και τρόπους επίλυσης συγκεκριμένων προβλημάτων, όμως αυτό που πρέπει σήμερα να τονίσουμε είναι ότι δεν αρκεί η γραφειοκρατική διαχείριση όπως γίνεται από διοικητικό συμβούλιο, αλλά χρειάζονται πολιτικές αποφάσεις άμεσα προς τη σωστή κατεύθυνση για να μπορέσει η διαδικασία αυτή να ολοκληρωθεί κατά τρόπο θετικό  προς όφελος κυρίως των πολιτών, ιδιαίτερα των ασθενών.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 9 Ιανουαρίου 2020

Αυτοί που παραβιάζουν την βασική φιλοσοφία του ΓΕΣΥ , είναι αυτοί που έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ.

Η ΕΔΕΚ επαναλαμβάνει πως τα δημόσια νοσηλευτήρια είναι η ραχοκοκαλιά του ΓΕΣΥ για αυτό θα πρέπει να διασφαλιστεί:

-Η επιτυχής αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των δημοσίων νοσηλευτηρίων

-Η παραχώρηση της δυνατότητας στον ασθενή να επιλέγει γιατρό και νοσηλευτήριο και να του προσφέρεται ποιοτική προσφορά περίθαλψης

– Να σταματήσουν τα φαινόμενα διασπάθισης δημοσίου χρήματος και να υπάρξει σεβασμός στα χρήματα του Κύπριου φορολογούμενου ώστε το ΓΕΣΥ να είναι και οικονομικά βιώσιμο

Ως ΕΔΕΚ επισημαίνουμε ακόμη μία φορά πως ο τρόπος εφαρμογής του ΓΕΣΥ δεν σέβεται την συγκεκριμένη φιλοσοφία και αυτοί που παραβιάζουν την βασική φιλοσοφία του ΓΕΣΥ , είναι αυτοί που έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 24 Δεκ.2019

Για ακόμη μια φορά από τους αρμόδιους για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ ακούσαμε μόνο διαπιστώσεις, πληθωρισμό αριθμών και στοιχείων αλλά δεν ακούσαμε για κανένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει ουσιαστικά το ΓΕεΣΥ αυτούς τους πρώτους έξι μήνες της εφαρμογής του.

Αυτό θα πρέπει να πω ότι είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό γιατί ουσιαστικά αυτό το οποίο προσδιορίζει αυτή η στάση και η τοποθέτηση είναι ότι δεν υπάρχει πρόθεση και διάθεση να υπάρξουν οποιεσδήποτε αλλαγές προς θετική κατεύθυνση και κυρίως για να μπορέσει ακριβώς να υλοποιηθεί η βασική φιλοσοφία για την οποία έγινε το ΓεΣΥ.

Αντίθετα, όσοι είμαστε αυτοί που καταθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης βρισκόμαστε υπό κατηγορία ότι τάχατες είμαστε αντίθετοι με την φιλοσοφία του ΓεΣΥ και με την εφαρμογή του στην πράξη.

Όμως, πραγματικά για ακόμη μια φορά είμαι υποχρεωμένος να επαναλάβω. Ποια είναι η βασική φιλοσοφία του ΓεΣΥ και ο τρόπος εφαρμογής του όπως προνοείται και στη νομοθεσία.

Το πρώτο, ότι ο δημόσιος τομέας θα πρέπει να είναι η ραχοκοκαλιά του ΓεΣΥ και για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να υπάρξει αποσυμφόρηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, όπως αποφασίστηκε, αναδιοργάνωση, αναβάθμιση. Μάλιστα η νομοθεσία προνοεί ότι πριν από την έναρξη της εφαρμογής του ΓεΣΥ θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί η αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων κατά θετικό τρόπο  σε διοικητικό και σε οικονομικό επίπεδο, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει.

Η δεύτερη βασική αρχή φιλοσοφίας του ΓεΣΥ είναι η παραχώρηση δυνατότητας στον ασθενή να  επιλέγει ελεύθερα γιατρό και νοσηλευτήριο της αρεσκείας του, χωρίς αυτό να οδηγεί σε καταχρήσεις. Δυστυχώς και αυτό παραβιάζεται με τον τρόπο που σήμερα εφαρμόζεται το ΓεΣΥ.

Η τρίτη βασική αρχή – φιλοσοφία του ΓεΣΥ είναι η αναβαθμισμένη, η ποιοτική προσφορά περίθαλψης στους ασθενείς, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση  και σε ολόκληρη την επικράτεια  της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σήμερα διαπιστώνουμε ότι η ποιότητα της προσφερόμενης περίθαλψης, παρά τις φορολογίες τις οποίες έχουν τεθεί, έχει υποβαθμιστεί σε επικίνδυνο βαθμό και το διαπιστώνουμε τόσο στον δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Τέλος, ότι θα έπρεπε μέσα από την εφαρμογή του ΓεΣΥ να υπάρχει σεβασμός στα λεφτά που ο φορολογούμενος πολίτης διαθέτει για να μην γίνεται διασπάθιση και να μην γίνονται καταχρήσεις.

Αντίθετα, διαπιστώνουμε ότι το φαγοπότι είναι χωρίς τελειωμό. Άρα λοιπόν, για ακόμη μια φορά θα επαναλάβω ότι  στην  ουσία αυτοί οι οποίοι παραβιάζουν τη βασική φιλοσοφία του ΓεΣΥ, αυτοί οι οποίοι υποβαθμίζουν την προσφερόμενη περίθαλψη στους πολίτες και αυτοί οι οποίοι ηθελημένα ή άθελα συμβάλλουν στο μεγάλο φαγοπότι που γίνεται, είναι αυτοί που έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή του ΓεΣΥ:  Υπουργείο Υγείας, Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας και ΟΚΥΠΥ και όσοι τους παρέχουν κάλυψη και στήριξη.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 20 Δεκεμβρίου 2019

 

Απαιτούμε την ύπαρξη ισχυρού εποπτικού μηχανισμού στο ΓεΣΥ

Η δημοσιοποίηση κάποιων προκαταρτικών στοιχείων και αποτελεσμάτων από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας αναφορικά με την διασπάθιση ή καλύτερα το φαγοπότι το οποίο πραγματοποιήθηκε τους πρώτους μήνες του ΓεΣΥ, επιβεβαιώνουν αυτά που από την αρχή η ΕΔΕΚ έθετε ως βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση ενός σωστού ΓεΣΥ προς όφελος των πολιτών. Για αυτές τις θέσεις τις οποίες εξέφρασε η ΕΔΕΚ είχαμε στοχοποιηθεί από πάρα πολλές κατευθύνσεις και πλευρές.

Το ζητούμενο αφενός μεν θα έπρεπε να είναι η σωστή εφαρμογή του ΓεΣΥ και η σωστή αξιοποίηση του ιατρικού προσωπικού για να αποφευχθούν όλα αυτά αλλά και μια δεύτερη παράμετρος την οποία από την πλευρά της ΕΔΕΚ είχαμε θέσει και απορρίφθηκε ήταν η ανάγκη να υπάρχει ένας ισχυρός εποπτικός μηχανισμός, ανεξάρτητος από το Υπουργείο Υγείας και από τον ΟΑΥ για να μπορεί να παρεμβαίνει αποτελεσματικά και αποφασίστηκα στην μείωση της διασπάθισης των χρημάτων του φορολογούμενου πολίτη.

Την ίδια στιγμή που διαπιστώνουμε αυτές όλες τις εκτροπές από την οικονομική διαχείριση, διαπιστώνουμε να υπάρχει μια σημαντική μείωση του επιπέδου της προσφερόμενης περίθαλψης στους πολίτες.

Είναι λοιπόν ώρα και καιρός όπως το τονίσαμε κάποιοι να αναλάβουν την ευθύνη, κάποιοι θα πρέπει να σκεφτούν τους πολίτες και σε επίπεδο υγείας και σε επίπεδο φορολογίας, έτσι ώστε το ΓεΣΥ να διασφαλιστεί, να ισχυροποιηθεί για να μπορέσει να επιτελέσει το έργο και τον ρόλο για τον οποίο θεσπίστηκε.

Από την πλευρά της ΕΔΕΚ, θα συνεχίσουμε να καταθέτουμε εποικοδομητικές προτάσεις, έστω και αν αυτές δεν αρέσουν σε κάποιους, έστω και αν αυτές οι προτάσεις μας στοχοποιούν, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι πολίτες και η προσφορά υψηλής ποιότητας περίθαλψης.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το τί περιμένει ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ από την αυριανή συνάντηση στην Βουλή και ποιες προσδοκίες μεταβαίνει, ο Προέδρος της ΕΔΕΚ απάντησε:

Εγώ θα προσέλθω σε αυτή την συνάντηση με πολύ χαμηλές προσδοκίες. Αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα είναι κυρίως τα πολιτικά κόμματα, διαπιστώνοντας όλα αυτά τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας και έχουμε βιώσει τους πρώτους μήνες να έχουν την αποφασιστικότητα να λάβουν συγκεκριμένες αποφάσεις.

Ως ΕΔΕΚ πότε δεν κρυφτήκαμε. Έχουμε ξεκαθαρίσει τις θέσεις μας. Για εμάς αυτή την περίοδο θα πρέπει άμεσα να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση είναι η γρήγορη, η άμεση και η αποτελεσματική αναβάθμιση και στήριξη των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων προτού είναι αργά, προτού καταρρεύσουν γιατί βρίσκονται στα πρόθυρα της κατάρρευσης και το δεύτερο θα πρέπει να γίνει αλλαγή του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο θεσμός του προσωπικού Ιατρού.

Για να είμαστε ξεκάθαροι εμείς θεωρούμε πια ότι ο προσωπικός ιατρός δεν πρέπει να λειτουργεί στην βάση της λίστας των ασθενών που έχει εγγεγραμμένους αλλά στην βάση των επισκέψεων που δέχεται. Να ενισχύσουμε αυτό που ήδη η νομοθεσία προβλέπει. Να διευκολύνουμε την πρόσβαση του ασθενή στον ειδικό ιατρό γιατί αυτό στην ουσία θα βοηθήσει στην μείωση της σπατάλης που γίνεται, στην διευκόλυνση του ασθενή για να έχει γρήγορη περίθαλψη και στην κατάργηση των λιστών αναμονής που δυστυχώς μεταφέρθηκαν από τον Δημόσιο Τομέα και στον Ιδιωτικό Τομέα.

Αυτά για εμάς είναι τρεις σημαντικές αποφάσεις οι οποίες μπορούν να αναδομήσουν σωστά το ΓεΣΥ χωρίς να αλλάζεται η φιλοσοφία του.

Η φιλοσοφία του ΓεΣΥ αλλάζει με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας, του ΟΚΥΠΥ και του ΟΑΥ που δεν εφαρμόζουν την νομοθεσία όπως ψηφίστηκε αλλά την εφαρμόζουν με τρόπο εξυπηρέτησης σκοπιμοτήτων είτε λόγω άγνοιας που υπάρχει και αδυναμίας σωστής υλοποίησης και εφαρμογής του ΓεΣΥ.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 19 Δεκεμβρίου 2019

Τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με αποφάσεις και προθέσεις που αφορούν το ΓεΣΥ επιβεβαιώνουν για ακόμα μια φορά την απουσία συγκροτημένης και ολοκληρωμένης αντίληψης για την εφαρμογή του.

Όσον πιο περίπλοκες γίνονται οι διαδικασίες εφαρμογής τόσο ο κίνδυνος κατάρρευσης αυξάνει το ενδεχόμενο το ΓεΣΥ να γίνει τελικά ο πύργος της Βαβέλ με μειωμένο το επίπεδο της προσφερόμενης περίθαλψης στους πολίτες.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 18 Δεκεμβρίου 2019