ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΥΓΕΙΑ

Το Κ.Σ. ΕΔΕΚ απευθύνει έκκληση προς την κυβέρνηση μέχρι τον πλήρη επαναπατρισμό των φοιτητών από το εξωτερικό να διερευνήσει τη δυνατότητα αποστολής φαρμακευτικού υλικού (υδροξυχλωροκίνη και αζιθρομυκίνη) στις διπλωματικές αποστολές που υπάρχει ανάγκη για να παραχωρηθεί για τις ανάγκες των Κυπρίων του εξωτερικού που θα νοσήσουν με κορωνοϊό.

Το υλικό αυτό Να παραχωρείται δωρεάν με συνταγογράφηση των γιατρών που έχουν επιστρατευτεί για εξυπηρέτηση των Κυπρίων στο εξωτερικό.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 3 Απριλίου 2020

Η αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων επιβεβαιώνει ότι η κορύφωση της επιδημίας στην πατρίδα μας έπεται. Είναι γι’ αυτό το λόγο που θα πρέπει να ληφθούν πιο δραστικά μέτρα παρεμπόδισης και εξάπλωσης.

Η ΕΔΕΚ από την πρώτη στιγμή κατέθεσε σειρά μέτρων προς την κατεύθυνση της πρόληψης και της παρεμπόδισης της διασποράς αλλά και της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των θετικών περιπτώσεων. Κάποια από αυτά υιοθετήθηκαν, έστω και αργοπορημένα, κάποια άλλα όχι.

Με τα δεδομένα που υπάρχουν θεωρούμε επιβεβλημένο να ξεκινήσει αύτη τη στιγμή άμεσα και χωρίς δισταγμούς η εφαρμογή της θεραπείας Υδροξυχλωροκίνης και της Αζιθρομυκίνης δεδομένου ότι όπως έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε παρενέργειες ενώ παρουσιάζει, σε πολύ υψηλό ποσοστό, σημαντική βελτίωση της βαρύτητας των συμπτωμάτων των θετικών περιπτώσεων στον κορωνοϊό. Επαναλαμβάνουμε για ακόμα μια φορά ότι η θεραπεία δεν λειτουργεί προληπτικά.

Τέλος, καλούμε για ακόμα μια φορά τους πολίτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες και να μείνουν περιορισμένοι στο σπίτι τους.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 30 Μαρτίου 2020

Continue reading…

Οι χθεσινοί δυο θάνατοι στον τόπο μας από τον COVID-19 και η επιβεβαίωση άλλων κρουσμάτων Κορωνοϊού σε νοσηλευτήρια κυρίως του δημόσιου τομέα, αυξάνουν τις ανησυχίες μας ότι υπάρχει αδικαιολόγητη μη λήψη άμεσων και δραστικών μέτρων από όσους έχουν την ευθύνη να το πράξουν.

Από την πλευρά της η ΕΔΕΚ επαναδιατυπώνει τις θέσεις της όπως τις παρέθεσε άλλωστε από την αρχή  της πανδημίας ελπίζοντας ότι αυτή την φορά οι αρμόδιοι να τις αξιολογήσουν σωστά και να λάβουν μέτρα προστασίας τόσο των νοσηλευτηρίων όσο και του Ιατρικού, Νοσηλευτικού και λοιπού Προσωπικού για να είναι δυνατή η αντιμετώπιση του προβλήματος σε περίπτωση επέκτασης και όξυνσης του.

 • Άμεση ρύθμιση 40 κλινών στην μονάδα Εντατικής Θεραπείας ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν εάν καταστεί ανάγκη και στελέχωση τους με εξειδικευμένο Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό -Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα
 • Η μεταφορά από τα δημόσια νοσηλευτήρια στον Ιδιωτικό τομέα ήπιων περιστατικών και  επιστράτευση προσωπικών γιατρών του ΓΕΣΥ για την αντιμετώπιση όλων των υπόλοιπων περιπτώσεων
 • Κάτοικόν νοσηλεία ήπιων περιστατικών  COVID-19 υπό την παρακολούθηση του προσωπικού τους γιατρού στο ΓΕΣΥ.
 • ‘Άμεση έναρξη χορήγησης σε ασθενείς με COVID-19 θεραπείας που είναι συνδυασμός Υδροξυχλωροκίνης και Αζυθρομυκίνης και η οποία πλέον είναι επιβεβαιωμένο ότι σε πολλές περιπτώσεις μειώνει την ένταση της βαρύτητας των συμπτωμάτων με αποτέλεσμα να καθίσταται ομαλότερη η Ιατρική διαχείριση του περιστατικού.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

25 Μαρτίου 2020, Λευκωσία

Οι χθεσινοί δυο θάνατοι στον τόπο μας από τον COVID-19 και η επιβεβαίωση άλλων κρουσμάτων  Κορωνοϊού σε νοσηλευτήρια κυρίως του δημόσιου τομέα αυξάνουν τις ανησυχίες μας ότι υπάρχει αδικαιολόγητη λήψη άμεσων και δραστικών μέτρων από όσους έχουν την ευθύνη να το πράξουν.

Από την πλευρά της η ΕΔΕΚ επαναδιατυπώνει τις θέσεις της όπως τις παρέθεσε άλλωστε από την αρχή  της πανδημίας ελπίζοντας ότι αυτή την φορά οι αρμόδιοι να τις αξιολογήσουν σωστά και να λάβουν μέτρα προστασίας τόσο των νοσηλευτηρίων όσο και του Ιατρικού, Νοσηλευτικού και λοιπού Προσωπικού για να είναι δυνατή η αντιμετώπιση του προβλήματος σε περίπτωση επέκτασης και όξυνσης του.

 • Άμεση ρύθμιση 40 κλινών στην μονάδα Εντατικής Θεραπείας ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν εάν καταστεί ανάγκη και στελέχωση τους με εξειδικευμένο Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό -Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα
 • Η μεταφορά από τα δημόσια νοσηλευτήρια στον Ιδιωτικό τομέα ήπιων περιστατικών και  επιστράτευση προσωπικών γιατρών του ΓΕΣΥ για την αντιμετώπιση όλων των υπόλοιπων περιπτώσεων
 • Κάτοικόν νοσηλεία ήπιων περιστατικών  COVID-19 υπό την παρακολούθηση του προσωπικού τους γιατρού στο ΓΕΣΥ.
 • ‘Άμεση έναρξη χορήγησης σε ασθενείς με COVID-19 θεραπείας που είναι συνδυασμός Υδροξυχλωροκίνης και Αζυθρομυκίνης και η οποία πλέον είναι επιβεβαιωμένο ότι σε πολλές περιπτώσεις μειώνει την ένταση της βαρύτητας των συμπτωμάτων με αποτέλεσμα να καθίσταται ομαλότερη η Ιατρική διαχείριση του περιστατικού.

 

Πρόσφατες ιατρικές κλινικές μελέτες στέλνουν αισιόδοξα μηνύματα για την εξεύρεση θεραπείας αντιμετώπισης των συμπτωμάτων από τη νόσηση από τον κορωνοϊό. Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Δρ Μαρίνος Σιζόπουλος, μελετώντας σχετικά επιστημονικά άρθρα, εισηγήθηκε την εφαρμογή της υδροξυχλωροκίνης και της αζιθρομυκίνης κατά την τελευταία συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου στις 17 Μαρτίου.

Μάλιστα με δεδομένο πως τα συγκεκριμένα φάρμακα κυκλοφορούν και στην Κύπρο, ο Δρ Μ. Σιζόπουλος ζήτησε την αυξημένη προμήθεια και αποθήκευσή τους για χρήση σε ώρα ανάγκης, καθώς επίσης και την έναρξη χορήγησης του φαρμάκου σε ασθενείς που έχουν προσβληθεί από τον κορωνοϊό, από την στιγμή που δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε παρενέργειες από τη χορήγησή τους.

Σημειώνεται πως από την πλευρά της ΕΔΕΚ έγιναν επαφές τόσο με τον Υπουργό Υγείας για ενημέρωσή του, όσο και με φαρμακευτική εταιρεία που δύναται να παρασκευάσει το φάρμακο στην Κύπρο. Στις γραφικές παραστάσεις παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την κλινική εφαρμογή της θεραπείας όπως αυτά δημοσιεύθηκαν στο Gautret et al. (2020) Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID‐19: results of an open‐label non‐randomized clinical trial. International Journal of

Antimicrobial Agents – In Press 17 March 2020 – DOI : 10.1016/j.ijantimicag.2020.105949.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους Πολιτικούς Αρχηγούς, από την πλευρά της ΕΔΕΚ κατατέθηκαν οι πιο κάτω πρόσθετες εισηγήσεις/προτάσεις, στο πλαίσιο της εποικοδομητικής συνέργειας που θα πρέπει να έχουν οι πολιτικές δυνάμεις και η κυβέρνηση με στόχο την αντιμετώπιση της κρίσιμης κατάστασης που προέκυψε από την πανδημία του κορωνοϊού:

 1. Να εξασφαλιστεί η απαραίτητη προστασία σε όσους εργαζόμενους βρίσκονται σε επαφή με κόσμο / περιστατικά (μάσκες, γάντια, στολές).
 2. Σε περίπτωση όπου η κατάσταση δεν είναι διαχειρίσιμη με το υφιστάμενο έμψυχο ιατρικό/παραϊατρικό προσωπικό να προχωρήσει η κυβέρνηση σε επίταξη ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού (που δραστηριοποιείται εκτός ΓεΣΥ) σε συνεργασία με τον ΠΙΣ και τον Σύνδεσμο Αδειούχων Νοσηλευτών και να τεθεί το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε επιφυλακή.
 3. Η γραμμή 1420 να στελεχωθεί από τεταρτοετείς φοιτητές της νοσηλευτικής ή και φοιτητές της Ιατρικής ώστε το προσωπικό που στελεχώνει αυτή τη στιγμή τη γραμμή να είναι στη διάθεση των νοσοκομείων.
 4. Οι επισκέπτες υγείας που είναι στα σχολεία να αξιοποιηθούν στα νοσηλευτήρια.
 5. Το αίτημα της ειδικής άδειας και ανεργιακού επιδόματος (για τις εταιρείες που έχουν αναστείλει τις εργασίες τους) να γίνεται από τον ίδιο τον εργοδότη διαδικτυακά για το σύνολο των εργαζομένων του. Οι αυτοτελώς εργαζόμενοι επίσης να κάνουν διαδικτυακά όλες τις αιτήσεις. Η καταβολή επιδομάτων να γίνει άμεσα.
 6. Η ειδική άδεια να μπορεί να χορηγείται σε γονείς προσώπων με αναπηρίες (ανεξαρτήτου ηλικίας) ασχέτως αν λαμβάνουν επίδομα φροντίδας.
 7. Χρειάζεται να ανακοινωθούν πακέτα αποζημίωσης των αυτοεργοδοτούμενων  των οποίων έχει ανασταλεί η εργασία λόγω της απόφασης της Κυβέρνησης (Κομμωτήρια, Κέντρα αισθητικής, κτλ.).
 8. Σύσταση ομάδας αντιμετώπισης προβλημάτων που θα προκύψουν στην Τουριστική Βιομηχανία. Κατάθεση απόψεων/ εισηγήσεων.
 9. Να εκπονηθεί ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Να θεωρηθούν μικρομεσαίες οι επιχειρήσεις μέχρι δέκα ατόμων.
 10. Ευελιξία στη πληρωμή των κοινωνικών ασφαλίσεων με διεύρυνση του χρονικού πλαισίου.
 11. Να επιτραπεί στους αθλητές να γυμνάζονται σε ανοικτούς χώρους. Να μην χρησιμοποιούνται οι χώροι υγιεινής.
 12. Σύσταση φορέα ενημέρωσης από την κυβέρνηση (από μέλη του κυβερνητικού σχήματος π.χ. Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και Υπουργοί) στην οποία να ενημερώνουν δύο ή τρείς φορές την ημέρα τον κόσμο για τις εξελίξεις.
 13. Για όσους είναι σε καραντίνα 14 ημερών να εξασφαλίζεται αξιοπρεπής διαβίωση και να παραχωρηθεί στήριξη στους συμπολίτες μας που είναι εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους.
 14. Οι διπλωματικές αποστολές της Δημοκρατίας ειδικά σε χώρες με μεγάλο αριθμό Κυπρίων (π.χ. Ελλάδα, Ην. Βασίλειο) θα πρέπει να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε συμπατριώτες μας.
 15. Οι επικεφαλής τμημάτων του Δημοσίου θα πρέπει να είναι οι τελευταίοι που θα φεύγουν από το πόστο τους. Βλέπουμε περιπτώσεις που παίρνουν άδειες μακρού χρόνου και απαιτούν από τους υφιστάμενους τους να επιτελούν το έργο του οποίου προΐστανται.
 16. Η CYTA θα μπορούσε να μειώσει για περίοδο τριών μηνών τις χρεώσεις της διότι με τον εγκλεισμό όλοι χρησιμοποιούν συνεχώς το διαδίκτυο.
 17. Αυτεπάγγελτη παρέμβαση της αρχής ραδιοτηλεόρασης όταν εντοπίζονται περιπτώσεις προβολής κινδυνολογίας και θεωριών που δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες.
 18. Ο Επίτροπος Εθελοντισμού σε συνεννόηση με την τοπική αυτοδιοίκηση να λειτουργήσουν ομάδα κρίσεων για να βοηθηθούν τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Μπορούν για παράδειγμα να μεταφέρουν φαγητό σε ηλικιωμένους για να μην χρειάζεται να βγαίνουν για τρόφιμα εκτός σπιτιού.
 19. Να δοθούν συγκεκριμένα καθήκοντα στην Πολιτική Άμυνα. Μπορούν για παράδειγμα να συνδράμουν στη μεταφορά τροφίμων (σημείο 18) ή να καταγράφουν ανάγκες.
 20. Να λειτουργήσει γραμμή για παροχή ψυχολογικής βοήθειας και στήριξης.
 21. Να είναι υποχρεωτική η χρήση των γαντιών στα καταστήματα που είναι ανοικτά: υπεραγορά, αρτοποιία κτλ. Τα γάντια να δίνονται στο κατάστημα για να βεβαιώνεται ότι δεν έχουν αγγίξει οι πελάτες σε άλλες επιφάνειες πριν από την είσοδό τους στο κατάστημα.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 19 Μαρτίου 2020

Λυπούμαστε να παρατηρήσουμε ότι με τα μέχρι στιγμής δεδομένα οι υγειονομικές υπηρεσίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια στο ενδεχόμενο κορύφωσης της πανδημίας και κυρίως στην περίπτωση αντιμετώπισης πολλών σοβαρών περιπτώσεων. Ήδη το νοσοκομείο Αμμοχώστου που επιλέγηκε για το σκοπό αυτό έχει αποδειχθεί ανεπαρκές.

Είναι γι’ αυτό το λόγο που ο Πρόεδρος του Κ.Σ. ΕΔΕΚ απέστειλε σήμερα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τις πιο κάτω προτάσεις για το πώς θα πρέπει να προετοιμαστούν οι κρατικές και υγειονομικές υπηρεσίες για άμεση διαχείριση και αντιμετώπιση του προβλήματος:

 1. Προετοιμασία λειτουργίας τουλάχιστον δύο εντατικών μονάδων με το λιγότερο σαράντα θέσεις με αναπνευστήρες, επαρκώς εξοπλισμένες και στελεχωμένες από έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
 2. Ετοιμασία καταλόγου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού το οποίο να επιστρατευθεί άμεσα σε περίπτωση ανάγκης.
 3. Άμεση μετακίνηση ελαφριών και ήπιων περιστατικών που νοσηλεύονται στα δημόσια νοσηλευτήρια στον ιδιωτικό τομέα.
 4. Καθορισμός σε κάθε επαρχία αριθμού ασθενοφόρων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τη μετακίνηση ύποπτων κρουσμάτων ή πασχόντων από τον κορωνοϊό.
 5. Τα ήπιας μορφής περιστατικά από τον κορωνοϊό να νοσηλεύονται απομονωμένα στο σπίτι υπό την παρακολούθηση του προσωπικού τους γιατρού στο ΓεΣΥ.
 6. Άμεση και εντός των ημερών ολοκλήρωση των εργασιών στο νέο τμήμα του νοσοκομείου Λάρνακας για να μπορεί να δεχθεί ασθενείς για νοσηλεία.

 

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 18 Μαρτίου 2020

Ταχύτατη ολοκλήρωση Γενικού Νοσοκομείου 

Η κυβέρνηση πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές της όχι μόνο στα θέματα πρόληψης αλλά κυρίως στα θέματα διαχείρισης και αντιμετώπισης της επέκτασης της πανδημίας.

Ένα από τα άμεσα μέτρα που θα πρέπει να προωθηθούν είναι η με ταχύτατους ρυθμούς ολοκλήρωση των εργασιών λειτουργίας του νοσοκομείου Λάρνακας και κυρίως εντατικής μονάδας, πλήρως εξοπλισμένης, όπως επίσης και θαλάμων νοσηλείας ασθενών.

 

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 17 Μαρτίου 2020

Οι Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES) και των Σοσιαλιστικών Ομάδων στο Ευρ. Κοινοβούλιο (S&D) και την Επιτροπή των Περιφερειών (PES CoR) έστειλαν ανοικτή επιστολή στο Eurogroup ζητώντας το αυτονόητο: να ληφθούν άμεσα μέτρα για μετριασμό των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων από την εξάπλωση του κορωνοϊού μέσα από ένα εκτεταμένο σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η επιστολή «όλοι όσοι δίνουν μάχη ενάντια στον COVID-19 και τις επιπτώσεις του, χρειάζεται να αισθάνονται ότι η ΕΕ κάνει ότι είναι δυνατό για να τους προστατεύσει».

Το Κ. Σ. ΕΔΕΚ χαιρετίζει την πιο πάνω επιστολή και ζητά από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και την κυβέρνηση να λάβουν υπόψη την έκκληση των ευρωπαίων σοσιαλιστών κατά τη σημερινή συνεδρία του Eurogroup.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 16 Μαρτίου 2020