ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

All posts by "Νικόλας Χρίστου"

Νικόλας Χρίστου
Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κ.Σ. ΕΔΕΚ
στρατηγική

Δεκαετίες ολόκληρες Κυπριακού προβλήματος.. γενιές μεγάλωσαν γενιές. Μήπως, τελικά, κάτι κάνουμε λάθος; Μήπως, η διαιώνιση του προβλήματος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στη δική μας ανεπαρκή διαχείριση; Για να κάνουμε ...