ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

All posts by "Μιχάλης Τερέπεης"

Μιχάλης Τερέπεης
Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κ.Σ. ΕΔΕΚ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ DALINEWS

ΕΞΑΓΓΕΛΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Στην ιστορική πορεία κάθε λάου σημαντικό ρόλο έχουν οι ηγέτες που αναλαμβάνουν την διακυβέρνηση μετά από εκλογικές διαδικασίες, υπάρχουν και περίοδοι που το ποιος ηγέτης θα επιλεγεί και ποιες πολιτικές ...