ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

All posts by "Μαρία Κυπριανού"

Μαρία Κυπριανού
Υποψήφια Βουλευτής Κ.Σ. ΕΔΕΚ Αμμοχώστου

Η ΑΠΕΡΓΙΑ παραπέμπει (ή τουλάχιστον θα έπρεπε να παραπέμπει) στο αγωνιστικό μέσο, στο μέσο πίεσης στους αγώνες των εργαζομένων για διεκδίκηση της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης τους. Η ...

Το δικαίωμα στην περιουσία είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το Δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Ο όρος ιδιοκτησία ταυτίζεται εν τη ευρεία έννοιά της, µε τον όρο της περιουσίας και περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία ενοχικής ...

Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθορίζει το επίπεδο της δημοκρατίας και εμπέδωσης του κράτους δικαίου μιας χώρας. Εκπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα σημαίνει έλλειμμα δημοκρατίας. Οι πρόσφατες εξελίξεις στο ΕΔΑΔ και ...