ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τοποθέτηση Προέδρου Κ. Σ. ΕΔΕΚ, Μαρίνου Σιζόπουλου, στην Ολομέλεια για τον Περί Ενοικιοστασίου Νόμο

Είναι γεγονός πως αυτό το ζήτημα το οποίο χρονίζει θα έπρεπε επιτέλους να ρυθμιστεί και να ρυθμιστεί με ένα τρόπο σωστό και δίκαιο προς όφελος όλων των πλευρών και όλων των κατευθύνσεων.

Εμείς θα στηρίξουμε την συγκεκριμένη πρόταση όμως την ίδια στιγμή καταθέτουμε και μια τροπολογία γιατί θεωρούμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου η αδυναμία καταβολής συγκεκριμένου ενοικίου δεν οφείλεται στους ενοικιαστές αλλά σε καταστάσεις οι οποίες επικρατούν στην συγκεκριμένη περιοχή. Μιλάμε περισσότερο για θέματα καταστημάτων. Δυστυχώς βρισκόμαστε στην Κύπρο και έχουμε διαπιστώσει πάρα πολλές φορές ότι διάφορά βελτιωτικά έργα που γίνονται είτε από το κράτος, είτε από την κυβέρνηση, καθυστερούν σε πολύ μεγάλο βαθμό να ολοκληρωθούν στο χρονικό διάστημα το οποίο έχει προκαθοριστεί.

Αυτό έχει τεράστιες συνέπειες πάνω στο θέμα της εμπορικότητας των συγκεκριμένων καταστημάτων, τα ενοίκια όμως τρέχουν, με αποτέλεσμα στο τέλος να βρίσκονται οι ενοικιαστές σε πάρα πολύ δύσκολη θέση.

Γι’ αυτόν τον λόγο χωρίς να θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και μάλιστα σε εμπορικά κέντρα των πόλεων για το πού έχει φτάσει αυτή η κατάσταση με την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των έργων, εμείς θεωρούμε ότι είναι δίκαιο να παραχωρηθεί προς τους ενοικιαστές η δυνατότητα μιας τρίμηνης καθυστέρησης όσον αφορά την εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων, οι οποίες προβλέπονται στη συγκεκριμένη νομοθεσία.

Θεωρούμε ότι αυτό είναι δίκαιο, είναι σωστό γιατί πρέπει να υποστηρίξουμε το δίκαιο και κυρίως τους ιδιοκτήτες αλλά από την άλλη πλευρά δεν θα πρέπει να οδηγούμε στην καταστροφή εμπορευόμενους για αιτίες οι οποίες δεν ανήκουν στην δική τους τη θέληση αλλά είναι συνθήκες οι οποίες είναι διαφορετικές. Εκτός αν έρθουμε σε κάποια στιγμή και να πούμε ότι για αυτές τις περιπτώσεις θα υπάρχουν αποζημιώσεις προς τους επηρεαζόμενους καταστηματάρχες. Για να μπορέσουν να επιβιώσουν.

Γι’ αυτό κάνουμε έγκληση προς τα μέλη του κοινοβουλίου να στηρίξουν αυτήν την τροπολογία, γιατί θεωρούμε ότι είναι δίκαιη, σωστή, δεν αντιμάχεται την φιλοσοφία της συγκεκριμένης πρότασης νόμου και νομίζω ότι είναι πολύ ισοζυγισμένη.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 24 Ιανουαρίου 2020

You may also like