ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ έπρεπε να αφορά πρωτίστως τους μη βιώσιμους δανειολήπτες

Η τελική αποτίμηση της επιτυχίας ή μη του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ θα κριθεί με την πλήρη αξιολόγηση των αιτήσεων και αφού υποβληθούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από όσους έκαναν αίτηση, μετά και τη λήξη της σχετικής παράτασης που δόθηκε (31/03/2020).

Όπως διατυπώσαμε και κατά την αποδέσμευση του σχετικού κονδυλίου, επαναλαμβάνουμε και τώρα πως για την ΕΔΕΚ το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ θα έπρεπε πρωτίστως να αφορά τους μη βιώσιμους δανειολήπτες στο πλαίσιο μίας κοινωνικής πολιτικής για στήριξη όσων πραγματικά πλήγηκαν λόγω της οικονομικής κρίσης είδαν τα εισοδήματά τους να μειώνονται δραστικά.

Αντί αυτού, σήμερα ακούσαμε από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών ότι για αυτή την κατηγορία των δανειοληπτών (τους μη βιώσιμους) η εκτελεστική εξουσία δεν θα προχωρήσει σε άλλο σχέδιο ΕΣΤΙΑ, αλλά θα τους εντάξει σε υφιστάμενα κρατικά σχέδια.

Θεωρούμε ότι αυτό είναι αρνητικό, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι η έγκριση που λήφθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την έγκριση του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ ήταν  για 3,2 δις ενώ οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν είναι ύψους μόλις 1,7 δις.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 20 Ιανουαρίου 2020

You may also like