ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το κλειδί της επιτυχίας για τον περιορισμό των καταχρήσεων είναι η αμοιβή των προσωπικών γιατρών να γίνεται με την επίσκεψη και όχι με τη λίστα

Με αφορμή τα όσα δημοσιεύονται σχετικά με την μετάκληση εμπειρογνωμόνων για να βοηθήσουν στα θέματα της  αυτονόμησης, θυμίζουμε πως από την πλευρά της ΕΔΕΚ ένα και πλέον χρόνο πριν από την έναρξη της εφαρμογής του ΓεΣΥ τονίζαμε πως πριν από την αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων έπρεπε να γίνει σοβαρή μελέτη για την επιστημονική, διοικητική και οικονομική τους αυτονόμηση. Και αυτό για να ολοκληρωθεί η αυτονόμηση πριν από την εφαρμογή του ΓεΣΥ ώστε με την έναρξη του σχεδίου τα δημόσια νοσηλευτήρια να είναι σε θέση να προσφέρουν στους πολίτες πλήρως τις υπηρεσίες τους χωρίς προβλήματα. Αντ’ αυτού η αυτονόμηση έγινε με πρόχειρο, αν όχι, με σκόπιμο τρόπο και η ΕΔΕΚ κατηγορήθηκε ότι τάχατες δεν θέλει το ΓεΣΥ.

Σε ότι αφορά τα προβλήματα των δημοσίων νοσηλευτηρίων σημειώνουμε πως τα δημόσια νοσηλευτήρια έχουν σε μεγάλο βαθμό απαξιωθεί λόγω των λανθασμένων χειρισμών που έγιναν από όσους είχαν την ευθύνη εφαρμογής του ΓεΣΥ.

Το κλειδί της επιτυχίας για τον περιορισμό των καταχρήσεων είναι η αμοιβή των προσωπικών γιατρών να γίνεται με την επίσκεψη και όχι με τη λίστα, κάτι  που η ΕΔΕΚ ζήτησε από την αρχή της εφαρμογής του ΓεΣΥ.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 16 Σεπτεμβρίου 2020

You may also like