ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το Κ. Σ. ΕΔΕΚ στηρίζει την εκστρατεία “SMOKE FREE CYPRUS”

Το Κ. Σ. ΕΔΕΚ στηρίζει την εκστρατεία “SMOKE FREE CYPRUS” που αποτελεί κοινή δράση της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου και του Ερευνητικού Εργαστηρίου George DBehrakis με στόχο τη μείωση του καπνίσματος και την αύξηση των ελέγχων εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.