ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τερματισμός του penalty 12% πρόωρης αφυπηρέτησης και για όσους προέρχονται από ανθυγιεινά και βαρέα επαγγέλματα, τραυματίες και αιχμάλωτους πολέμου, υπηρέτησαν το 1974

Με αφορμή τη συζήτηση στη ΜΕΠΕΥ μεταξύ εκπαιδευτικών και Υπουργείου Παιδείας, η κυβέρνηση αποφάσισε να καταθέσει ένα νομοσχέδιο για σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που προβλέπει την κατάργηση της αναλογιστικής μείωσης  του 12%, γνωστού ως penalty, για όσους είναι δυνητικοί δικαιούχοι και θα το επιλέξουν.

Από την πλευρά της ΕΔΕΚ εισηγούμαστε ότι για σκοπούς κοινωνικής δικαιοσύνης ο τερματισμός της αποκοπής του 12% θα πρέπει να επεκταθεί και:

  1. στις περιπτώσεις ανθυγιεινών και βαρέων επαγγελμάτων με τη δημιουργία σχετικού καταλόγου που να καθορίζει ποια είναι αυτά,
  2. στους τραυματίες και αιχμαλώτους πολέμου,
  3. αλλά και όσους υπηρέτησαν κατά το 1974, πέραν των δύο ετών, στην Εθνική Φρουρά.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 27  Ιανουαρίου 2020

 

 

You may also like