ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τα αποτελέσματα της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή να μελετηθούν και να αξιολογηθούν από την Γενική Εισαγγελία και να αποδοθούν ευθύνες εκεί και όπου υπάρχουν

Τα αποτελέσματα της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή πρέπει να μελετηθούν και να αξιολογηθούν από την Γενική Εισαγγελία. Εκεί και όπου διαπιστωθούν ποινικές ή πειθαρχικές παραβάσεις αυτές να κατονομαστούν και να αποδοθούν οι ευθύνες.

Επαναλαμβάνουμε η ΕΔΕΚ από την πρώτη στιγμή ζήτησε, και επιμένει να ζητεί, η έρευνα για όλες τις πτυχές που αφορούν τις πολιτογραφήσεις να ξεκινήσει από την αρχή έναρξης του προγράμματος.

Κάθαρση εδώ και τώρα.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 29 Νοεμβρίου 2020

You may also like