ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Συνέχιση του προγράμματος στήριξης των εργαζόμενων γονέων από πλευράς Υπουργείου Εργασίας

Ο μήνας που ακολουθεί θα είναι ιδιαίτερα δύσκολος για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, ιδιαίτερα ενόψει του τροποποιημένου προγράμματος που εξήγγειλε το Υπουργείο Παιδείας.

Η οποιαδήποτε ρύθμιση απαιτούσε και απαιτεί συνεννόηση μεταξύ του Υπουργείου, των εκπαιδευτικών και των γονέων και συντονισμό της δράσης.

Σε αυτό τον μήνα χρειάζονται πρακτικές διευθετήσεις και συνεννοήσεις και η οποιαδήποτε συνέχιση του προγράμματος οικονομικής στήριξης, και όχι μόνο, των εργαζόμενων γονέων και από πλευράς Υπουργείου Εργασίας θα πρέπει να επιταθεί και να συνεχίσει.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 6 Μαΐου 2020

You may also like