ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στοχευμένη επιχορήγηση στους αυτοτελώς εργαζόμενους και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τώρα είναι η ώρα επικέντρωσης της προσπάθειας στον οικονομικό τομέα.

Οι προτάσεις που καταθέσαμε μέχρι σήμερα, αλλά και αυτές που θα καταθέσουμε εξυπηρετούν  αυτόν ακριβώς το στόχο.

Η  Κυβέρνηση οφείλει να επικεντρώσει τις προσπάθειές-της σε τρία επίπεδα.

Ι)             Να αυξήσει τα έσοδα του κράτους για να έχει την απαιτούμενη ρευστότητα. Αυτό μπορεί να το πετύχει με:

 –              Εσωτερικό δανεισμό μέσα από κρατικό ομόλογο. Η ΕΔΕΚ κατάθεσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σχετική πρόταση από τις 4 Μαΐου.

 –              Παραχώρηση κινήτρων σε πολίτες και επιχειρήσεις να καταβάλουν μέχρι το τέλος του χρόνου οικονομικές υποχρεώσεις που έχουν προς το κράτος

ΙΙ)           Να προχωρήσει σε φορολογικές ελαφρύνσεις. Μείωση του ΦΠΑ σε διάφορα είδη πρώτης ανάγκης, στις αγοραπωλησίες ακινήτων κ.ά. ώστε να αυξηθεί η κατανάλωση και διεύρυνση των φορολογικών κλιμάκων για να μειωθεί η φοροδιαφυγή. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των επαναλαμβανόμενων εσόδων του κράτους.

ΙΙΙ)          Στοχευμένη επιχορήγηση των αυτοτελώς εργαζομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όσο λιγότερος είναι ο δανεισμός τόσο λιγότερη θα είναι η αύξηση των λειτουργικών εξόδων, με αποτέλεσμα να μειωθεί η πιθανότητα αύξησης των ΜΕΔ, των εκποιήσεων, της αναστολής εργασίας επιχειρήσεων και άρα και της ανεργίας, η αύξηση της οποίας θα επιφέρει πρόσθετο κόστος στο κράτος.

 

Η ΕΔΕΚ με αίσθημα ευθύνης έναντι των πολιτών οι οποίοι θα κληθούν και πάλι να καταβάλουν το κόστος των οικονομικών επιπτώσεων, θα συνεχίσει να πολιτεύεται με σύνεση και εποικοδομητική συνέργεια δίπλα στον πολίτη με στόχο την ελαχιστοποίηση αυτών των επιπτώσεων.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

26 Μαίου 2020,Λευκωσία

You may also like