ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στήριξη της οικονομίας για μείωση των επιπτώσεων και γρήγορη επανεκκίνηση  και αύξηση της ρευστότητας του κράτους μέσω κινήτρων

Η πολιτική της κυβέρνησης πέραν από τον περιορισμό της διασποράς της πανδημίας, πρέπει να επικεντρωθεί και στα παρακάτω τρία σημεία λόγω της παράτασης των μέτρων και της αβεβαιότητας της διάρκειας της κρίσης:

1.     Δημοσιονομική πειθαρχία.

2.     Αύξηση της ρευστότητας του κράτους.

3.     Στήριξη της οικονομίας για μείωση των επιπτώσεων και γρήγορη επανεκκίνηση.

Από τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν ουσιαστικά απουσιάζουν τα κίνητρα για αύξηση των κρατικών εσόδων. Από την πλευρά της ΕΔΕΚ έχουμε ήδη προτείνει:

–        10% μείωση των οφειλών προς το κράτος για όσους θα τις τακτοποιήσουν εμπρόθεσμα, όπως:

  • Σχέδιο Αριάδνη.
  • Ληξιπρόθεσμες οφειλές Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
  • Φ.Π.Α.
  • Οφειλές στο φόρο εισοδήματος.

–        Κίνητρα για τον κατασκευαστικό τομέα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020:

  • Κατάργηση του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών για την πώληση ακινήτων.
  • Μείωση του Φ.Π.Α. στο 10%.
  • Μείωση κατά 50% των μεταβιβαστικών τελών.

–        Επιβολή ειδικής εφ’ άπαξ  φορολόγησης στις τράπεζες και τις εταιρείες πετρελαιοειδών ανάλογα με το μερίδιό τους στην αγορά καθώς και της JCC.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 9 Απριλίου 2020

You may also like