ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σταδιακές και συγκροτημένες δράσεις προϋποθέτει η επανεπιτάχυνση της Οικονομίας

Για την ΕΔΕΚ  η σταδιακή επιστροφή στην διαδικασία επανεπιτάχυνσης της Οικονομίας μετά τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του COVID-19  προϋποθέτει, σταδιακές και συγκροτημένες δράσεις όπως κατ΄ επανάληψη τις έχουμε προτείνει:

  • Αύξηση των εσόδων του κράτους με την σωστή επαναλειτουργία ουσιωδών τμημάτων της δημόσιας υπηρεσίας από τα οποία προέρχονται κυρίως τα εισοδήματα του κράτους
  • Αύξηση των εσόδων του κράτους με την παραχώρηση κινήτρων για την καταβολή από τους πολίτες οφειλών προς το κράτος
  • Επαναδραστηριοποίηση του Κατασκευαστικού- Οικοδομικού τομέα
  • Το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς αρχίζοντας από μικρές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου , μικρά καταστήματα πώλησης προϊόντων και επίσης επαναδραστηριοποίησης υπηρεσιών αυτοτελώς εργαζομένων

Ως ΕΔΕΚ υποδεικνύουμε πως από την μέχρι σήμερα εμπειρία διαπιστώνεται ότι δεν αρκεί μόνο η λήψης μέτρων προς την  σωστή κατεύθυνση αλλά ταυτόχρονα επιβάλλεται και η σωστή εφαρμογή τους.( αφού στο προηγούμενο χρονικό διάστημα διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν ακολουθήθηκε )

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

25 Απριλίου 2020, Λευκωσία