ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Προτάσεις Κ.Σ. ΕΔΕΚ για να επιτευχθεί η ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών

Παρά το θεσμοθετημένο πλαίσιο που υπάρχει σε σχέση με την ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών, στην Κύπρο το χάσμα της αμοιβής ανέρχεται στο 14,7%. Πέραν των  επιπρόσθετων νομοθετικών ρυθμίσεων που θα πρέπει να γίνουν για να εξαλειφθεί αυτό το χάσμα, ως ΕΔΕΚ στηρίζουμε την προώθηση των πιο κάτω μέτρων που συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου αυτού:

·        Να δοθούν κίνητρα  που να συμβάλλουν στη συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Τέτοια κίνητρα είναι η επιδότηση των νεαρών ζευγαριών με χαμηλά εισοδήματα για τη φύλαξη των παιδιών τους σε βρεφονηπιαγωγικούς σταθμούς και λέσχες, η επέκταση του ολοήμερου σχολείου,  η καθολική πληρωμή των δύο εβδομάδων γονικής άδειας.

·        Να προωθηθεί η αλλαγή στερεοτύπων και οι διαχωρισμοί κλάδων επαγγελμάτων που να θεωρούνται άλλα ανδρικά και άλλα ως γυναικεία επαγγέλματα.

·        Να καταργηθούν άμεσες και έμμεσες διακρίσεις από συμβάσεις.

·         Να ενισχυθεί η γυναικεία επιχειρηματικότητα.

·         Να ενισχυθεί η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψεως αποφάσεων αλλά και γενικότερα στη δημόσια ζωή του τόπου.

 Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 25 Φεβρουαρίου 2020

 

You may also like