ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Προσπάθεια συσκότισης, παραπλάνησης και παραπληροφόρησης από πλευράς υπουργείου Υγείας για τις κρατικές εγγυήσεις

Η εξήγηση που δίνεται από πλευράς υπουργείου Υγείας για τις κρατικές εγγυήσεις για τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια είναι μία προσπάθεια συσκότισης, παραπλάνησης και παραπληροφόρησης.

Από τη στιγμή που γίνεται λόγος για ελλείματα, θα πρέπει να τονίσουμε ότι το 2020 ο ΟΚΥΠΥ θα έχει περίπου 230 εκατομμύρια ελλείματα με βάση τον προϋπολογισμό του. Εάν προκύψουν και 70 εκατομμύρια έλλειμα από πλευράς ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, θα έχουμε περίπου 300 εκατομμύρια έλλειμα. Τα ελλείματα αυτά θα κληθεί να τα καλύψει ο φορολογούμενος πολίτης ο οποίος υπερχρεώνεται αφού αφενός πληρώνει τις εισφορές του στο πλαίσιο του σφαιρικού προϋπολογισμού για το ΓεΣΥ και την ίδια στιγμή καλείται να καλύψει και άλλα 300 εκατομμύρια από ελλείματα τα οποία προκύπτουν λόγω λανθασμένης εφαρμογής του ΓεΣΥ.

Το ότι το έτος 2019-2020 παρουσιάζεται ως μία περίοδος οικονομικής άνεσης, οφείλεται στο ότι δημιουργούνται στον ΟΑΥ «πλεονάσματα» από 4 διαφορετικές πηγές:

1. Η μία πηγή είναι το ότι ο πολίτης ξεκίνησε να πληρώνει συνδρομή στο ΓεΣΥ τρεις μήνες πριν από την περίοδο έναρξης εφαρμογής του.

2. Η δεύτερη πηγή είναι από τη λειτουργία ορισμένων ταμείων υγείας που συνεχίζουν να λειτουργούν (π.χ. τραπεζικών υπαλλήλων, ημικρατικών οργανισμών κ.ά.) και από αριθμό πολιτών που χρησιμοποιούν την κάλυψη από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και όχι το ΓεΣΥ, παρόλο που συνεισφέρουν σε αυτό.

3. Η τρίτη πηγή προκύπτει από την αδυναμία του ΟΚΥΠΥ να τιμολογήσει σε πραγματικές αξίες τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει με αποτέλεσμα να παραμένει πλεόνασμα αρκετών εκατομμυρίων στον ΟΑΥ για τους πρώτους 7 μήνες.

4. Η τέταρτη πηγή είναι το ποσοστό που καταβάλλεται στο ΓεΣΥ από το μέρισμα που παραχωρούν οι εταιρείες στους μετόχους τους. Είναι γνωστό πως αρκετές υπεράκτιες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και κάνουν τζίρο εκατομμυρίων, οι μέτοχοί τους δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και δεν κάνουν χρήση των υπηρεσιών του ΓεΣΥ. Ο κίνδυνος οι εταιρείες αυτές να διεκδικήσουν να μην γίνεται αποκοπή του ποσού αυτό είναι μεγάλος με σοβαρές συνέπειες.

Συνεπώς δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε διότι τα πλεονάσματα είναι πλασματικά και οι «ισχνές αγελάδες» έπονται.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 16 Ιανουαρίου 2020

You may also like