ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Προσπάθεια ενδεχομένως να εισαχθεί το πολυασφαλιστικό σύστημα από την πίσω πόρτα

Δηλώσεις Προέδρου Κ.Σ. ΕΔΕΚ, Μαρίνου Σιζόπουλου, μετά την Κοιν. Επιτροπή Υγείας

Η συζήτηση που διεξήχθηκε σήμερα στην Κοιν. Επιτροπή Υγείας για τα προβλήματα που έχουν προκύψει κυρίως στη Λεμεσό με την έναρξη της Β Φάσης του ΓεΣΥ και τη μη ένταξη ικανοποιητικού αριθμού ιδιωτικών κλινικών, και έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα,  έχει αναδείξει στην ουσία την προχειρότητα με την οποία επιχειρήθηκε η εφαρμογή της δεύτερης φάσης. Επίσης και το γεγονός ότι αποκαλύπτονται σταδιακά παρατυπίες σε σχέση με την υφιστάμενη νομοθεσία και παραβίαση αρχών που θα έπρεπε να χαρακτηρίζουν την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας.

Συγκεκριμένα, στερείται ο ασθενής την ελεύθερη επιλογή ιατρού και νοσηλευτηρίου. Την ίδια στιγμή, σημαντικός αριθμός ειδικών ιατρών αδυνατεί να εφαρμόσει ενδονοσοκομειακή περίθαλψη προς όφελος των ασθενών του. Επίσης, έχει διαπιστωθεί ότι με ευθύνη του ΟΑΥ έχει παραβιαστεί η νομοθεσία όσον αφορά τη λειτουργία των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων και έχουμε νοσηλευτήρια δυο ταχυτήτων. Υπάρχουν νοσηλευτήρια στα οποία έχει επιτραπεί ταυτόχρονα με το τμήμα που θα είναι ενταγμένο στο ΓεΣΥ να υπάρχει και τμήμα εκτός ΓεΣΥ που να προσφέρει υπηρεσίες και αυτό είναι εκτός της νομοθεσίας. Έχει επίσης επιβεβαιωθεί ότι υπάρχουν περιπτώσεις ιατρών, οι οποίοι δεν είναι συμβεβλημένοι με το ΓεΣΥ αλλά για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν σε ασθενείς του ΓεΣΥ σε νοσηλευτήρια που είναι ενταγμένα στο ΓεΣΥ, θα λαμβάνουν αμοιβή.

Αντιλαμβάνεστε ότι με αυτήν τη διαδικασία πια, τα προβλήματα είναι τεράστια και κυρίως γίνεται μια προσπάθεια εκτός του ότι έχει παραβιαστεί η συγκεκριμένη νομοθεσία, να εισαχθεί το πολυασφαλιστικό ενδεχομένως σύστημα από την πίσω πόρτα χωρίς ενδεχομένως αυτό να τύχει της επικύρωσης του Κοινοβουλίου.

Την ίδια στιγμή πραγματικά, εμάς ως ΕΔΕΚ μας ανησυχεί το γεγονός ότι θα δημιουργήσουμε ασθενείς δυο ταχυτήτων, θα δημιουργήσουμε νοσηλευτήρια δυο ταχυτήτων, θα δημιουργήσουμε ιατρούς πολλών ταχυτήτων και στο τέλος αυτό θα αποβεί εις βάρος της ιδεολογίας και της φιλοσοφίας που έπρεπε να χαρακτηρίζει το ΓεΣΥ, ότι δηλαδή όλοι οι ασθενείς και όλοι οι πάροχοι θα πρέπει να βρίσκονται στην ίδια μοίρα και κυρίως να μπορούμε να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου περίθαλψη στους πολίτες, κυρίως αυτούς οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να την εξασφαλίσουν με άλλους τρόπους.

Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι με όλα αυτά οι ανησυχίες μας γίνονται ακόμα μεγαλύτερες και φυσικά την ευθύνη την έχουν αποκλειστικά οι φορείς που έχουν αναλάβει την ευθύνη εφαρμογής του Σχεδίου Υγείας αλλά και τα πολιτικά κόμματα οι οποίοι καλύπτουν ή συγκαλύπτουν αυτήν την διαδικασία.

 

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 18 Ιουνίου 2020

You may also like