ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Οικονομική και τεχνοκρατική στήριξη του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας

Ανάμεσα στα όσα αναφέρουν οι προειδοποιήσεις της Κομισιόν για την ανισορροπία της κυπριακής οικονομίας επιβεβαιώνεται και πάλι η απουσία ποιοτικών μέτρων που θα προσδώσουν στην κυπριακή οικονομία μακροοικονομική σταθερότητα. Η επικέντρωση σε παραδοσιακούς τομείς της οικονομίας (τουριστικός, κατασκευαστικός, υπηρεσίες, πώληση διαβατηρίων) οι οποίοι είναι ιδιαίτερα εύθραυστοι και άρα μη ελεγχόμενοι, δεν προσδίδει σταθερότητα.

Επαναλαμβάνουμε πως η ουσιαστική οικονομική και τεχνοκρατική στήριξη του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας για απόκτηση μερικής αυτάρκειας σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα, η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας της δημόσιας υπηρεσίας και η αύξηση της παραγωγικότητάς της, είναι επιβεβλημένη.

Σημαντικό στοιχείο αυτής της πολιτικής πρέπει να είναι η σωστή αξιοποίηση του ιδιωτικού τομέα καθώς και η προώθηση αναπτυξιακών έργων ανταποδοτικού χαρακτήρα, τα έσοδα από τα οποία να χρηματοδοτούν άλλους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.

 

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 26 Φεβρουαρίου 2020

You may also like