ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο κατάλογος των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων που έτυχαν ευνοϊκής δανειοδότησης ή διαγραφής δανείων πρέπει να δημοσιοποιηθεί

Η διερεύνηση των θεμάτων γύρω από τη δανειοδότηση πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων προέκυψε κατόπιν αιτήματος που κατέθεσε τον Δεκέμβριο του 2018 ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Δρ Μαρίνος Σιζόπουλος, όταν είχε ζητήσει από την τότε Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας να καταθέσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των πολιτικών προσώπων και των συγγενών πρώτου βαθμού που έτυχαν:

  • είτε ευνοϊκής δανειοδότησης,
  • είτε παραχώρησης δανείου χωρίς εξασφαλίσεις,
  • είτε δανειοδότησης με ευνοϊκή διαχείριση ή και διαγραφή.

Από την πλευρά της ΕΔΕΚ εξακολουθούμε να επιμένουμε ότι θα πρέπει να ετοιμαστεί σχετικός κατάλογος και να δημοσιοποιηθεί στη βάση αυτών των αρχών.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 22 Ιουνίου 2020

 

You may also like