ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Να στηριχθεί ο Τουριστικός τομέας για να ενισχυθεί η Οικονομία του τόπου

Μέσα στο πλαίσιο της διατήρησης στοιχειώδους ρυθμού οικονομικής δραστηριότητας αλλά και επαναδραστηριοποίησης το συντομότερο δυνατόν, ως ΕΔΕΚ θεωρούμε ότι ο τουριστικός τομέας μπορεί να συμβάλει θετικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Ως ΕΔΕΚ καλούμε τους αρμοδίους μέσα στον σχεδιασμό που αφορά την στήριξη του Τουρισμού να εντάξουν πρόνοιες που έχουν να κάνουν με την παραχώρηση κινήτρων προς την κατεύθυνση λειτουργίας και όχι αναστολής λειτουργίας των ξενοδοχείων με στόχο σε κάποιο βαθμό να λειτουργήσει ο εσωτερικός τουρισμός.

Ενέργειες που θα βοηθήσουν την δεδομένη στιγμή αφού είναι παραδεκτό πως τα προβλήματα είναι τεράστια λόγω της ευρείας επίπτωσης στις οικονομίες των χωρών-κυρίως των ευρωπαϊκών χωρών- που είναι ο βασικός χώρος προέλευσης του τουρισμού μας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

16 Απριλίου 2020, Λευκωσία

 

You may also like